TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Koleje Wielkopolskie ponawiają przetarg na cztery spalinowe jednostki
InfoRail.pl - Opublikowano: 23.04.2019 10:29:03 1 komentarz
Koleje Wielkopolskie ponawiają przetarg na cztery spalinowe jednostki

Koleje Wielkopolskie ponownie ogłosiły przetarg na zakup czterech spalinowych zespołów trakcyjnych do wykonywania regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich wraz z ich dostarczeniem.

Koleje Wielkopolskie ponownie ogłosiły przetarg na zakup czterech spalinowych zespołów trakcyjnych do wykonywania regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich wraz z ich dostarczeniem.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

a) podstawowy (gwarantowany) zakres zamówienia, tj. zakup czterech trzyczłonowych spalinowych zespołów trakcyjnych do wykonywania regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich wraz z ich dostarczeniem;

b) zakres zamówienia w ramach prawa opcji, tj. dodatkowego zakupu dwóch trzyczłonowych spalinowych zespołów trakcyjnych do wykonywania regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich wraz z ich dostarczeniem.

Oferowane pojazdy muszą:

1) być fabrycznie nowe, nieeksploatowane,

2) być wolne od wad, nieobciążone prawami osób trzecich,

3) spełniać wszystkie wymagania określone w SIWZ,

4) być kompatybilne i współpracujące między sobą w zakresie trakcji wielokrotnej,

5) być sprawne technicznie,

6) posiadać kompletne wyposażenie zgodne z dokumentacją techniczną pojazdu,

7) być wysokiej jakości i spełniać wymóg współczynnika niezawodności (gotowości taboru),

8) być tego samego typu.

Kryteria wyboru stanowią:

Termin dostawy - Waga: 4

Cena - Waga: 96

Oferty można składać do 29 maja 2019 roku.

O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawca, który wykazał, że należycie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie dostawy nowych pojazdów kolejowych służących do realizacji przewozów pasażerskich, o łącznej ich wartości nie mniejszej niż 20 000 000 PLN brutto.

Przypomnijmy, że w poprzednim przetargu Koleje Wielkopolskie wybrały ofertę PESY, ta jednak odmówiła podpisania umowy. Przewoźnik tymczasowo wypożyczył cztery pojazdy spalinowe od Arrivy.

Szacunkowa wartość zamówienia to 117 120 000.00 PLN netto.Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
Koleje Wielkopolskie
Wielkopolska
szt
  • DarekP – 23.04.2019

    Na dwoje babka wróżyła. Z jednej strony Pesa jest utopiona w realizacji aktualnych przetargów, z drugiej strony Wielkopolska kocha Pesę i brnie w zamówienia dla nich jak w dym

Dyskutuj pod tym artykułem bezpośrednio na !