TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Koleje Wielkopolskie kupują cztery spalinowe składy
InfoRail.pl - Opublikowano: 07.06.2017 09:38:21 3 komentarze
Koleje Wielkopolskie kupują cztery spalinowe składy (źródło: Wikipedia/bruksel - Garnek.pl, lic. CC BY-SA 2.5 pl)

Koleje Wielkopolskie ogłosiły przetarg na zakup czterech spalinowych zespołów trakcyjnych do wykonywania regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich wraz z ich dostarczeniem.

Koleje Wielkopolskie ogłosiły przetarg na zakup czterech spalinowych zespołów trakcyjnych do wykonywania regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich wraz z ich dostarczeniem.

Oferowane pojazdy muszą:

1) być wyprodukowane i dopuszczone do eksploatacji po 1 stycznia 2015 roku,

2) spełniać w pełnym zakresie wymogi TSI, obowiązujące po 31 maja 2017 roku,

3) być wolne od wad, nieobciążone prawami osób trzecich,

4) spełniać wszystkie wymagania określone w SIWZ,

5) być kompatybilne i współpracujące między sobą w zakresie trakcji wielokrotnej,

6) być sprawne technicznie,

7) posiadać kompletne wyposażenie zgodne z dokumentacją techniczną Pojazdu,

8) być wysokiej jakości i spełniać wymóg współczynnika niezawodności (gotowości taboru) co najmniej na poziomie określonym w SIWZ,

9) być tego samego typu.

Zamawiający wymaga dostawy pojazdów posiadających zezwolenie dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego wydane bezterminowo. Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić na własny koszt i ryzyko dwa pierwsze przeglądy Poziomu Utrzymania P1 każdego z pojazdów oraz pierwszy przegląd Poziomu Utrzymania P2 dla każdego z pojazdów.

Oferty można składać do 14 lipca 2017 roku.

Kryteria wyboru to:

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy - Waga: 20

Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja - Waga: 16

Kryterium jakości - Nazwa: Rok produkcji - Waga: 4

Cena - Waga: 60

O zamówienie może ubiegać się wykonawca, który należycie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie jedną dostawę co najmniej dwóch spalinowych zespołów trakcyjnych jednego typu, o łącznej ich wartości nie mniejszej niż 20 000 000 PLN brutto.Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
Koleje Wielkopolskie
szt
przetarg
  • Jadwiga – 07.06.2017

    czyli ex nimieckie LInki?czy to pod odkup tych dzierżawionych???

  • Dżon – 07.06.2017

    Linki są fajne, podobają mi się.

  • Mieszko – 07.06.2017

    Najpierw potestowali, sprawdzili Linki w praktyce podczas dzierżawy, sprawdziły się i teraz je kupują. W sumie całkiem rozsądne.

Zapraszamy do dyskusji także na naszym profilu ! W jednym miejscu wszystkie środki transportu publicznego!