TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Koleje Wielkopolskie chcą wydzierżawić ezt-y. Na kilka miesięcy
InfoRail.pl - Opublikowano: 11.03.2019 10:03:54 1 komentarz
Koleje Wielkopolskie chcą wydzierżawić ezt-y. Na kilka miesięcy

Koleje Wielkopolskie ogłosiły przetarg na dzierżawę czterech elektrycznych zespołów trakcyjnych w okresie do dnia 30 września 2019 r. z opcją wydłużenia dzierżawy do dnia 31 grudnia 2019 r.

Koleje Wielkopolskie ogłosiły przetarg na dzierżawę czterech elektrycznych zespołów trakcyjnych w okresie do dnia 30 września 2019 r. z opcją wydłużenia dzierżawy do dnia 31 grudnia 2019 r.

Wykonawca zobowiązany jest umożliwić korzystanie z nich nie później niż w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy jednakże nie wcześniej niż od dnia 15 kwietnia 2019 r.

Specyfikacja techniczna oferowanych pojazdów:

1) pojazdy muszą być wolne od wad,

2) pojazdy nie mogą być obciążone prawami osób trzecich, które ograniczałyby lub wyłączały wykonanie umowy oraz nie mogą stanowić przedmiotu żadnego postępowania sądowego, egzekucyjnego lub administracyjnego, w wyniku którego nastąpiłoby lub mogłoby nastąpić jakiekolwiek ograniczenia tytułu prawnego do pojazdów,

3) pojazdy muszą spełniać wszystkie wymagania określone w załączniku do SIWZ,

4) pojazdy muszą być sprawne technicznie oraz posiadać kompletne wyposażenie producenta,

5) wszystkie pojazdy muszą być tej samej serii,

6) pojazdy muszą posiadać dopuszczenie UTK do poruszania się po torach PKP PLK S.A. (spełniają warunki określone dla danej serii w świadectwie typu lub zezwoleniu),

7) pojazdy muszą posiadać aktualne świadectwa sprawności technicznej lub dokumenty umożliwiające wystawienie świadectwa sprawności technicznej przez Zamawiającego,

8) pojazdy w okresie dzierżawy nie mogą podlegać wyłączeniom z eksploatacji na wykonanie przeglądu P3 chyba, że Wykonawca zapewni pojazd zastępczy tej samej serii,

9) pojazdy w okresie dzierżawy nie mogą podlegać wyłączeniem z eksploatacji przeglądu poziomu P4 i P5

10) dla pojazdów Wykonawca musi posiadać dokumentację DSU,

11) prędkość maksymalna pojazdów – nie mniejsza niż 120 km/h,

12) długość pojazdu – nie większa niż 80 m,

13) liczba członów pojedynczego zespołu – nie mniejsza niż 3 człony,

14) napęd – silnikami trakcyjnymi asynchronicznymi o łącznej mocy dla pojedynczego pojazdu min. 900 kW.,

15) liczba miejsc siedzących – nie mniejsza niż 160,

16) liczba miejsc stojących – nie mniejsza niż 160 (przy założeniu 4 osoby/m2),

17) wszystkie pojazdy muszą być kompatybilne i współpracujące między sobą w zakresie trakcji wielokrotnej,

18) pojazdy muszą być wyposażone w układ pomiarowy elektrycznej energii trakcyjnej z ważnym świadectwem wzorcowania układu pomiarowego do końca realizacji przedmiotu zamówienia,

19) pojazdy muszą być wyposażone w minimum jedną toaletę WC w układzie zamkniętym, z których co najmniej jedna w każdym pojeździe musi być dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych,

20) pojazdy muszą być wyposażone w klimatyzację przestrzeni pasażerskiej,

21) pojazdy muszą posiadać system informacji pasażerskiej (audio i video),

22) pojazdy muszą być wyposażone w monitoring zewnętrzny i wewnętrzny,

23) pojazdy muszą być przystosowane do przewozu osób o ograniczonej zdolności poruszania,

24) pojazdy muszą posiadać wewnętrzne monitory reklamowe.

Pojazdy będą wykorzystywanie przez Zamawiającego do celów realizacji przewozów pasażerskich na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Oferty można składać do 11 kwietnia 2019 roku. Decyduje cena.Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
Koleje Wielkopolskie
Wielkopolska
ezt
dzierżawa
przetarg
  • DarekP – 12.03.2019

    Dofinansują swój FPS pieniędzmi z Pesy, dzięki wynajęciu Feniksów za opóźnione Elfy 2.Tak to wygląda?

Dyskutuj pod tym artykułem bezpośrednio na !