TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Koleje Śląskie szukają Prezesa
InfoRail.pl - Opublikowano: 10.06.2019 12:21:33
Koleje Śląskie szukają Prezesa

Po tym jak stanowisko Prezesa Kolei Śląskich opuścił (albo musiał opuścić?) Wojciech Dinges przewoźnik szuka jego następcy.

Po tym jak stanowisko Prezesa Kolei Śląskich opuścił (albo musiał opuścić?) Wojciech Dinges przewoźnik szuka jego następcy.

Rada Nadzorcza Spółki, na podstawie uchwały z 7 czerwca wszczęła postępowanie kwalifikacyjne w celu oceny kwalifikacji i rekrutacji na stanowisko prezesa Zarządu oraz wiceprezesa Zarządu do spraw techniczno-eksploatacyjnych.

Zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do dnia 26 czerwca 2019 r.

Jakie są wymagania? Przeprowadzane z poszczególnymi kandydatami rozmowy kwalifikacyjne mogą obejmować w szczególności następujące zagadnienia:

1) znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem samorządu terytorialnego, znajomość zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Województwa Śląskiego,

2) wiedzę o zakresie działalności spółki oraz o sektorze, w którym działa spółka,

3) znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,

4) doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka zarządu w spółce,

5) wiedzę w zakresie audytu i kontroli finansowej, rachunkowości, finansów spółek prawa handlowego, zamówień publicznych,

6) wiedzę w zakresie zasad i przepisów prawa pracy, roli zarządu w relacjach z przedstawicielami pracowników, zbiorowych stosunków pracy, systemu ocen i motywacji, planowania zadań i zasobów, analizy rynku i konkurencji, polityki rekrutacyjnej,

7) znajomość zasad wynagradzania w spółkach z udziałem samorządu terytorialnego oraz ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne,

8) przedstawienie koncepcji rozwoju Spółki.

Jeżeli o stanowisko prezesa zarządu ubiega się kandydat będący dotychczas członkiem zarządu, rada nadzorcza dokonuje oceny działalności kandydata za cały okres zajmowania przez niego tego stanowiska.Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
Koleje Śląskie