TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Koleje Śląskie poszukują wykonawcy przeglądu EN57
InfoRail.pl - Opublikowano: 04.05.2017 09:44:04
Koleje Śląskie poszukują wykonawcy przeglądu EN57

Koleje Śląskie ogłosiły przetarg na wykonanie usługi przeglądu 3. poziomu utrzymania trzech elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN57AKŚ o nr 224, 1533 i 1563.

Koleje Śląskie ogłosiły przetarg na wykonanie usługi przeglądu 3. poziomu utrzymania trzech elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN57AKŚ o nr 224, 1533 i 1563.

Szacunkowa wartość zamówienia to 450 000.00 PLN. Prace powinny zostać wykonane w okresie od 22 maja do 31 grudnia 2017 roku. Na oferty przewoźnik czeka do 17 maja 2017 roku.

O zamówienie może ubiegać się wykonawca, który w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał należycie (a w przypadku świadczeń okresowych lub o charakterze ciągłym również wykonuje należycie) usługę obejmującą swoim zakresem obsługę trzeciego poziomu utrzymania elektrycznych zespołów trakcyjnych lub obsługę czwartego poziomu utrzymania elektrycznych zespołów trakcyjnych lub obsługę piątego poziomu utrzymania elektrycznych zespołów trakcyjnych lub dostawę nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych, o wartości zamówienia nie mniejszej niż 400 000 PLN brutto.Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
Koleje Śląskie
EN57