TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Koleje Śląskie poszukują wykonawcy napraw P4 EN57KM
InfoRail.pl - Opublikowano: 08.01.2020 12:45:22
Koleje Śląskie poszukują wykonawcy napraw P4 EN57KM

Koleje Śląskie ogłosiły przetarg na naprawy 4 poziomu utrzymania dwóch elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN57KM wraz z wykonaniem wskazanych prac dodatkowych.

Koleje Śląskie ogłosiły przetarg na naprawy 4 poziomu utrzymania dwóch elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN57KM wraz z wykonaniem wskazanych prac dodatkowych.

Prace powinny zostać zrealizowane do 31 sierpnia 2020 roku.

Wymagane jest doświadczenie. O zamówienie może ubiegać się wykonawca, który w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy — w tym okresie, należycie wykonał co najmniej dwie usługi obejmujące swoim zakresem wykonanie naprawy 4 lub 5 poziomu utrzymania co najmniej 4 elektrycznych zespołów trakcyjnych o wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 PLN netto (słownie: jeden milion złotych, 00/100 netto).

Oferty można składać do 20 stycznia 2020 roku.Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
Koleje Śląskie
P4
EN57