TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Koleje Śląskie poszukują wykonawcy napraw okresowych Elfów
InfoRail.pl - Opublikowano: 06.04.2017 09:04:49
Koleje Śląskie poszukują wykonawcy napraw okresowych Elfów

Koleje Śląskie ogłosiły przetarg na wykonanie naprawy 4. poziomu utrzymania sześciu elektrycznych zespołów trakcyjnych typu 27WEb o numerach 001, 002, 003, 004, 005, 006 wraz z wykonaniem prac dodatkowych.

Koleje Śląskie ogłosiły przetarg na wykonanie naprawy 4. poziomu utrzymania sześciu elektrycznych zespołów trakcyjnych typu 27WEb o numerach 001, 002, 003, 004, 005, 006 wraz z wykonaniem prac dodatkowych.

Szacunkowa wartość zamówienia to 23 400 000.00 PLN netto. Prace powinny zostać wykonane w okresie od 1 sierpnia 2017 roku do 30 czerwca 2018 roku.

O zamówienie może ubiegać się wykonawca, który w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał należycie (a w przypadku świadczeń okresowych lub o charakterze ciągłym również wykonuje należycie) usługę obejmującą swoim zakresem obsługę czwartego poziomu utrzymania lub obsługę piątego poziomu utrzymania lub dostawę nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych, o wartości zamówienia nie mniejszej niż 20 000 000 PLN brutto.

Oferty można składać do 16 maja 2017 roku.Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
Koleje Śląskie
Elf
27WEb