TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Koleje Śląskie planują zakupy piętrowych ezt-ów
InfoRail.pl - Opublikowano: 11.09.2020 12:45:35
Koleje Śląskie planują zakupy piętrowych ezt-ów

Koleje Śląskie badają rynek pod kątem m.in. zakupu piętrowych ezt-ów.

Koleje Śląskie opublikowały ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego związanego z przygotowaniem i realizacją postępowania na dostawę taboru kolejowego w postaci m.in. piętrowych ezt-ów. W kręgu zainteresowania są też jednostki jednopokładowe. 

Celem dialogu jest pozyskanie informacji od uczestników, niezbędnych do przygotowania postępowania przetargowego, w tym określenie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a w szczególności opisu przedmiotu zamówienia oraz istotnych postanowień umowy.

Wstępne informacje na temat kwestii związanych z przedmiotem zamówienia:

1. Opis przedmiotu zamówienia, w tym identyfikacja parametrów eksploatacyjnych dla EZT piętrowych jak m. in.: skrajnia statyczna/kinematyczna, długość, masa, naciski, promienie łuków, prędkość eksploatacyjna, układ jezdny w tym właściwości biegowe.

2. Dostępne koncepcje konfiguracji poszczególnych członów wchodzących w skład EZT.

3. Konfiguracja przestrzeni pasażerskiej (układ i liczba miejsc) przy założeniu maksymalnego wykorzystania zarysu obowiązującej skrajni pojazdu. Możliwości przewozu rowerów, miejsca do przewożenia większego bagażu.

4. Konfiguracja układu toalet, w tym toalety zgodnej z TSI PRM.

5. Materiały możliwe do użycia przy budowie konstrukcji pudeł pojazdów i newralgicznych podzespołów (m.in. wózki), wytrzymałość konstrukcji, wytrzymałość zderzeniowa.

6. Możliwe konfiguracje w sterowaniu wielokrotnym (w tym możliwość łączenia różnych typów pojazdów).

7. Dostępne rozwiązania w zakresie systemu drzwi wejściowych w celu zapewnienia maksymalnej przepustowości dla minimalizacji czasu wymiany potoków pasażerów przy jednoczesnym zachowaniu komfortu wsiadania i wysiadania.

8. Wysokość podłogi EZT w strefach wejścia i kompatybilności z różnymi wysokościami peronów.

9. Możliwe konfiguracje obwodu głównego EZT (układ napędowy i zasilający) oraz wynikające z nich przyspieszenia rozruchu.

10. Możliwe konfiguracje układu pneumatycznego (układ wytwarzania sprężonego powietrza i układ hamulcowy).

11. Możliwe konfiguracje i zabudowa ekranów i tablic wchodzących w skład systemu informacji pasażerskiej i systemu emisji reklam.

12. Dodatkowe funkcje oraz wyposażenie pojazdu usprawniające jego użytkowanie.

13. Założenia procesu utrzymania, w tym czasookresy przeglądowe i wymagane warunki zaplecza technicznego (wyposażenie i wielkość), w tym zaplecze do utrzymania w czystości zewnętrznej.

14. Rozwiązania w zakresie diagnostyki pokładowej i diagnostyki zdalnej EZT.

15. Określenie szacowanych terminów dostaw pierwszych EZT dwupokładowych oraz jednopokładowych.

16. Określenia warunków umowy, w tym w szczególności określenia zasad płatności za wykonanie zamówienia, harmonogramów dostaw i in.

17. Określenia innowacyjnych rozwiązań zwiększających komfort pasażerów.

Dialog ma być prowadzony do 30 października 2020 roku, a wnioski o udział można składać do 21 września 2020 roku.


Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
Koleje Śląskie
ezt
dialog techniczny