TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Koleje Śląskie kupują symulator
InfoRail.pl - Opublikowano: 21.09.2018 11:07:23
Koleje Śląskie kupują symulator

Koleje Śląskie ogłosiły przetarg na dostawę symulatora szkoleniowego pojazdu kolejowego wraz z usługą utrzymania.

Koleje Śląskie ogłosiły przetarg na dostawę symulatora szkoleniowego pojazdu kolejowego wraz z usługą utrzymania.

Zamówienie przewiduje także opcje. I tak prawo opcji będzie polegało na:

Opcja nr 1 - rozszerzeniu przedmiotu zamówienia o pakiet tras kolejowych do symulatora szkoleniowego pojazdu kolejowego odwzorowujących sieci kolejowe odcinków po których prowadzą działalność przewozową Koleje Śląskie,

Opcja nr 2 - rozszerzeniu przedmiotu zamówienia o pakiet ECO DRIVING do symulatora szkoleniowego pojazdu kolejowego.

O zamówienie może ubiegać się wykonawca, który w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał należycie (a w przypadku świadczeń okresowych lub o charakterze ciągłym również wykonuje należycie) co najmniej jedną dostawę symulatora kolejowego pojazdu trakcyjnego z systemem ruchu.

Oferty można składać do 30 października 2018 roku.Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
Koleje Śląskie
symulator