TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Koleje Mazowieckie poszukują serwisanta piętrusów
InfoRail.pl - Opublikowano: 13.02.2019 09:06:59
Koleje Mazowieckie poszukują serwisanta piętrusów

Koleje Mazowieckie ogłosiły przetarg na serwis utrzymaniowy (przeglądy w poziomach utrzymania P1-P3) i naprawczy zestawów push&pull.

Koleje Mazowieckie ogłosiły przetarg na serwis utrzymaniowy (przeglądy w poziomach utrzymania P1-P3) i naprawczy zestawów push&pull.

Zamówienie obejmuje 37 piętrowych wagonów, w tym 11 piętrowych wagonów sterowniczych (serii AB12bfmnopuvxz) i 26 piętrowych wagonów środkowych (serii B16mnopuxz) oraz serwis utrzymaniowy (przeglądy w poziomach utrzymania P1-P3) i naprawczy 11 elektrycznych lokomotyw (typu E583PL, serii EU47). Miejscem wykonywania przedmiotu zamówienia będzie Sekcja Napraw i Eksploatacji Taboru Warszawa Grochów. Prace mają być wykonywane w okresie od 1lipca 2019 roku do 30 czerwca 2023 roku.

Zamówienie zostało podzielone na dwie części. Pierwsza obejmuje wagony, druga natomiast lokomotywy.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonali należycie:

1) w zakresie zadania nr 1 co najmniej jedną usługę obejmującą przeglądy w poziomach utrzymania od P1 do P3:

— co najmniej siedmiu wagonów pasażerskich, lub

— co najmniej dwóch wieloczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych,

przez okres co najmniej 18 miesięcy,

2) w zakresie zadania nr 2 co najmniej jedną usługę obejmującą przeglądy w poziomach utrzymania od P1 do P3:

— co najmniej dwóch elektrycznych lokomotyw, lub

— co najmniej dwóch wieloczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych,

przez okres co najmniej 18 miesięcy.

Oferty można składać do 27 lutego 2019 roku. Decyduje cena.Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
Koleje Mazowieckie
push&pull