TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Koleje Mazowieckie chcą zlecić utrzymanie Impulsów w poziomach P1-P3
InfoRail.pl - Opublikowano: 25.11.2019 11:45:55
Koleje Mazowieckie chcą zlecić utrzymanie Impulsów w poziomach P1-P3

Koleje Mazowieckie poszukują wykonawcy Utrzymanie 12 ezt-ów typu 45WE Impuls w poziomach P1-P3.

Koleje Mazowieckie poszukują wykonawcy utrzymania 12 ezt-ów typu 45WE Impuls w poziomach P1-P3.

Przedmiotem zamówienia jest również zapewnienie fabrycznie nowych części zamiennych oraz materiałów eksploatacyjnych.

Oferty można składać do 30 grudnia 2019 roku. Decyduje cena.

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie co najmniej jedną usługę obejmującą przeglądy w poziomach utrzymania od P1 do P3 w co najmniej 3 wieloczłonowych elektrycznych zespołach trakcyjnych, przez okres co najmniej 12 miesięcy.

Producentem jednostek 45WE jest Newag.Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
45WE
Newag
Koleje Mazowieckie
ezt