TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Koleje Mazowieckie chcą zamówić serwis utrzymaniowy i naprawczy Elfów
InfoRail.pl - Opublikowano: 14.04.2020 10:15:02
Koleje Mazowieckie chcą zamówić serwis utrzymaniowy i naprawczy Elfów

Koleje Mazowieckie ogłosiły przetarg na wykonanie serwisu utrzymaniowego i naprawczego wraz z zapewnieniem fabrycznie nowych części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych dla 16 sztuk elektrycznych zespołów trakcyjnych typu 22WE serii EN76 (Elf).

Koleje Mazowieckie ogłosiły przetarg na wykonanie serwisu utrzymaniowego i naprawczego wraz z zapewnieniem fabrycznie nowych części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych dla 16 sztuk elektrycznych zespołów trakcyjnych typu 22WE serii EN76 (Elf).

Zamówienie obejmuje:

1) serwis utrzymaniowy 16 szt. elektrycznych zespołów trakcyjnych typu 22WE serii EN76 (Elf). Obsługa w poziomach utrzymania P2 i P3 w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 października 2005 r. w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych, z wyłączeniem mycia, wodowania, odfekalniania elektrycznych zespołów trakcyjnych. Obsługę w poziomach utrzymania P2 i P3 EZT, Wykonawca wykona zgodnie z obowiązującą Dokumentacją Systemu Utrzymania,

2) serwis naprawczy 16 szt. elektrycznych zespołów trakcyjnych typu 22WE serii EN76 (Elf) obejmujący realizację napraw pogwarancyjnych. Na zakup części zamiennych wykorzystanych do dokonania napraw pogwarancyjnych Zamawiający będzie wystawiał odrębne zamówienia.

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był świadczony przez Wykonawcę, który posiada wdrożony system zarządzania jakością w oparciu o standard ISO 9001 i IRIS.

Wymagania dotyczące Współczynnika gotowości technicznej (utrzymanie) i Współczynnika niezawodności:

1) Zamawiający wymaga, aby Współczynnik gotowości technicznej (utrzymanie) dla każdego elektrycznego zespołu trakcyjnego za poszczególne 6 miesięczne okresy obliczeniowe nie był niższy od 0,95

Wu ≥ 0,95

2) Zamawiający wymaga, aby Współczynnik niezawodności dla każdego elektrycznego zespołu trakcyjnego za poszczególne 6 miesięczne okresy obliczeniowe nie był niższy od 0,98

Wn ≥ 0,98

Zamawiający wymaga na czynności serwisu utrzymaniowego w poziomach utrzymania P2 i P3 EZT oraz naprawczego, w tym użyte części i materiały udzielenia przez Wykonawcę gwarancji jakości na czas:

1) do następnego przeglądu danego poziomu danego EZT w odniesieniu do serwisu utrzymaniowego w poziomach utrzymania P2 i P3,

2) 6 miesięcy od dnia wykonania naprawy w ramach serwisu naprawczego.

Serwis ma być realizowany od 1 czerwca 2020 r. do 31 maja 2021 r. W przypadku zawarcia umowy po dniu 1 czerwca 2020 r., zamówienie będzie realizowane od dnia zawarcia umowy do dnia 31 maja 2021 r.

Oferty można składać do 5 maja 2020 roku. Kryteria wyboru stanowią:

Współczynnik gotowości technicznej (utrzymanie) dla każdego elektrycznego zespołu trakcyjnego za poszczególne 6 miesięczne okresy obliczeniowe - Waga: 15

Cena - Waga: 85.

Wymagane jest doświadczenie. Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie co najmniej:

1) jedną usługę przez okres co najmniej 12 miesięcy obejmującą przeglądy w poziomach utrzymania P2 i P3 w co najmniej 3 wieloczłonowych elektrycznych zespołach trakcyjnych, lub

2) 24 przeglądy w poziomie utrzymania P2 wieloczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych, lub

3) 8 przeglądów w poziomie utrzymania P3 wieloczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych, lub

4) 10 przeglądów w poziomie utrzymania P3 pojazdów kolejowych z napędem.

Elfy EN76 zostały wyprodukowane przez PESĘ. To producent wydaje się być faworytem do złożenia oferty. Pozostaje tylko kwestia ceny. Koleje Mazowieckie nie wskazały w ogłoszeniu kwoty, jaką chcą przeznaczyć na ten cel.Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
Koleje Mazowieckie
PESA
Elf
EN76