TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Koleje Małopolskie ponownie chcą wydzierżawić dwa ezt-y
InfoRail.pl - Opublikowano: 18.03.2020 10:45:52
Koleje Małopolskie ponownie chcą wydzierżawić dwa ezt-y

Koleje Małopolskie ogłosiły przetarg na dzierżawę dwóch elektrycznych zespołów trakcyjnych.

Koleje Małopolskie ogłosiły przetarg na dzierżawę dwóch elektrycznych zespołów trakcyjnych.

Pojazdy muszą być wolne od wad. Nie mogą być obciążone prawami osób trzecich, które ograniczałyby lub wyłączały wykonanie umowy oraz nie mogą stanowić przedmiotu żadnego postępowania sądowego, egzekucyjnego lub administracyjnego, w wyniku którego nastąpiłoby lub mogłoby nastąpić jakiekolwiek ograniczenia tytułu prawnego do pojazdów.

Wszystkie pojazdy muszą być tej samej serii, kompatybilne i współpracujące między sobą w zakresie trakcji wielokrotnej w dowolnej konfiguracji.

Pojazdy muszą być przystosowane do montażu co najmniej jednego automatu biletowego, tj. przewidziane miejsce oraz doprowadzone zasilanie (napięcie – 24V DC + 25 % – 30 %, moc maksymalna – 300 W, prąd zasilania – w stanie spoczynku (bez dogrzewania) 2 A, w stanie spoczynku (z dogrzewaniem) 6 A, w stanie pracy (z dogrzewaniem lub bez) 6 A.

Pojazdy muszą posiadać system informacji pasażerskiej spełniający wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie sposobu prowadzenia rejestru oraz sposobu oznakowania pojazdów kolejowych oraz obejmujący:

— tablice zewnętrzne boczne w technologii LED – co najmniej jedna na człon,

— tablice czołowe w technologii LED – jedna na każdym czole,

— tablice wewnętrzne w technologii LED lub LCD – co najmniej dwie na człon.

Pojazdy muszą posiadać dopuszczenie UTK do poruszania się po torach PKP PLK (spełniają warunki określone dla danej serii w świadectwie typu lub zezwoleniu).

Oferty można składać do 31 marca 2020 roku. Decyduje cena.

Koleje Małopolskie planują eksploatację jednostek do końca 2020 roku.

To drugie podejście przewoźnika do wynajęcia ezt-ów.Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
Koleje Małopolskie
ezt
dzierżawa
przetarg