TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Koleje Dolnośląskie poza Wspólnym Biletem. MI nie wie dlaczego
InfoRail.pl - Opublikowano: 14.09.2020 13:45:04
Koleje Dolnośląskie poza Wspólnym Biletem. MI nie wie dlaczego

Koleje Dolnośląskie jako jeden z nielicznych przewoźników nie uczestniczą w projekcie wspólnego biletu. MI nie wie dlaczego.

W projekcie Wspólny Bilet uczestniczy zdecydowana większość przewoźników kolejowych posiadających licencje na wykonywanie przewozów pasażerskich, których wspólny udział wg liczby przewiezionych pasażerów w roku 2019 wyniósł ponad 86% (dane UTK) – poinformował wiceminister Andrzej Bittel.

Jak wskazał Koleje Dolnośląskie, pomimo podpisanej umowy o współpracę w zakresie oferty Wspólny Bilet, pozostają obecnie jedynym przewoźnikiem wojewódzkim, który nie uczestniczy w ofercie na zasadach przewidzianych w podpisanej umowie. Pomimo wielokrotnej korespondencji ze strony ministerstwa oraz spotkań z przedstawicielami KD, przewoźnik ten nie chce być aktywnym uczestnikiem projektu, a motywy kierujące decydentami KD nie są znane ministerstwu.

Korzyści dla pasażerów według MI

W ocenie MI podstawową korzyścią dla pasażerów z wdrożenia Wspólnego Biletu było rozszerzenie grupy przewoźników kolejowych zapewniających wzajemną sprzedaż biletów na podstawie umów na świadczenie kolejowych usług przewozowych. Dzięki temu, w każdej kasie biletowej przewoźnika, który przystąpił do Wspólnego Biletu jest możliwość zakupu biletu na pociąg każdego innego przewoźnika uczestniczącego w tym projekcie, zarówno w formule WB, Pakietu Przewoźnika, jak i pozostałych biletów oferowanych przez tego przewoźnika (tj. na przejazd pociągiem tylko danego przewoźnika).

Proces wydawania WB (zarówno w kasie, jak i przez Internet w serwisie BILKOM) został zaprojektowany w taki sposób, aby po wskazaniu parametrów takich jak: relacja przejazdu (stacja wyjazdu i stacja docelowa), data wyjazdu, liczba osób wg taryfy normalnej oraz liczba osób ze zniżkami ustawowymi, uprawnienia do zniżki handlowej (np. senior), kod przewoźnika, numery pociągów, automatycznie proponowana była najkorzystniejsza oferta cenowa. W tej sytuacji system sprzedaży porównuje poszczególne oferty i proponuje/podpowiada najkorzystniejszą pod względem ceny. W wielu przypadkach, zastosowanie specjalnych ofert handlowych, które obowiązują u poszczególnych przewoźników przy Pakiecie Przewoźnika, wskazuje korzystniejszą opłatę za przejazd niż WB. Dlatego też pasażerowie, którzy są zainteresowani najniższą ceną za przejazd nie wybierają oferty WB, lecz Pakiet Przewoźnika. Należy dodać, że bilet wydany wg tej oferty fizycznie stanowi jeden dokument (wydruk na jednym lub kilku blankietach, zależnie od złożoności planu podróży), ale formalnie są to odrębne bilety na poszczególne odcinki, na których przejazd jest realizowany pociągami różnych przewoźników, a jego wprowadzenie było pierwszym krokiem do wprowadzenia WB.

Jak podaje Bittel z przedstawionych względów analiza oparta jedynie na informacji o liczbie wydanych biletów WB nie odzwierciedla rzeczywistych korzyści dla podróżnych wynikających z realizacji projektu.

Koszty

Koszty utrzymania oferty Wspólny Bilet w centralnym systemie sprzedaży pokrywają przewoźnicy uczestniczący w WB płacąc właścicielowi systemu miesięczne wynagrodzenie prowizyjne od ceny biletu/udziału w realizowanym przejeździe przez danego przewoźnika w ramach WB. Miesięczna wartość wynagrodzenia jest uzależniona od wartości przychodów zarejestrowanych na rzecz danego przewoźnika. Przewoźnicy ponoszą także koszty przystosowania własnych kanałów dystrybucji do uruchomienia sprzedaży lub koszty ewentualnych modyfikacji ich oprogramowania.

Uwagi

Andrzej Bittel podał, że Ministerstwo jako inicjator projektu bierze czynny udział w posiedzeniach zespołu ds. WB. Ponadto, w cyklu miesięcznym odbywa się raportowanie do ministerstwa o postępach w realizacji projektu.

W pracach nad projektem uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Urzędu Transportu Kolejowego, PKP S.A. oraz pasażerscy przewoźnicy kolejowi, dostawcy oprogramowania centralnego systemu sprzedaży i systemów kasowych. Następnie przewoźnicy w procesie wzajemnych uzgodnień opracowali wymagania dla systemu sprzedaży w zakresie WB, a także warunki taryfowe "Zasady i warunki stosowania Wspólnego Biletu (ZW-WB)". W listopadzie ub. r. została wprowadzona zmiana nr 1 do ZW-WB, która uwzględniła zgłoszone przez przewoźników zagadnienia, które ich zdaniem wymagały doprecyzowania od momentu wdrożenia w życie projektu.


Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
Koleje Dolnośląskie
bilet
wspólny bilet