TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Koleje Dolnośląskie poszukują wykonawcy prac przy EN57AKD-1937
InfoRail.pl - Opublikowano: 07.03.2018 09:27:20
Koleje Dolnośląskie poszukują wykonawcy prac przy EN57AKD-1937 (foto: KD)

Koleje Dolnośląskie ogłosiły przetarg na wykonanie obsługi technicznej poziomu utrzymania P4 elektrycznego zespołu trakcyjnego EN57AKD - 1937 wraz z pracami dodatkowymi.

Koleje Dolnośląskie ogłosiły przetarg na wykonanie obsługi technicznej poziomu utrzymania P4 elektrycznego zespołu trakcyjnego EN57AKD - 1937 wraz z pracami dodatkowymi.

Mają być one przeprowadzone zgodnie z Dokumentacją Systemu Utrzymania, Dokumentacją techniczną konstrukcyjną i technologiczną, Dokumentacją techniczno-ruchową, a także odpowiednimi Polskimi Normami, Normami Branżowymi obowiązującymi w okresie trwania umowy.

Szacunkowa wartość zamówienia to 1 600 000.00 PLN netto. Oferty można składać do 17 kwietnia 2018 roku. Na wykonanie prac będzie 60 dni.

Wymagane jest doświadczenie. O zamówienie może ubiegać się wykonawca, który w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał co najmniej jedną usługę, obejmującą swoim zakresem wykonanie obsługi technicznej poziomu utrzymania P4 lub P5 co najmniej jednego elektrycznego zespołu trakcyjnego EN57 po modernizacji z silnikiem asynchronicznym.Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
Koleje Dolnośląskie
P4
EN57