TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Koleje Dolnośląskie ponawiają przetarg na tabor, ezt+szt
InfoRail.pl - Opublikowano: 12.10.2018 09:16:04
Koleje Dolnośląskie ponawiają przetarg na tabor, ezt+szt

Koleje Dolnośląskie ponownie ogłosiły przetarg na dostawę taboru. Chcą kupić ezt-y i szt-y.

Koleje Dolnośląskie ponownie ogłosiły przetarg na dostawę taboru. Chcą kupić ezt-y i szt-y.

Przedmiotem zamówienia jest:

1) dostawa pięciu, nowych czteroczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych z możliwością skorzystania z prawa opcji w zakresie dostawy 10 sztuk nowych czteroczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych – część 1

Zadanie to bez prawa opcji będzie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach realizacji projektu pod nazwą "Aglomeracyjna kolej dolnośląska – zakup taboru kolejowego do obsługi ruchu pasażerskiego we wrocławskim obszarze funkcjonalnym" w ramach Działania nr 5.2: Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T oś priorytetowa V: Rozwój transportu kolejowego w Polsce Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, natomiast dostawa 10 sztuk nowych czteroczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych w ramach opcji będzie sfinansowana z innego źródła. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji cena jednostkowa elektrycznego zespołu trakcyjnego objętego prawem opcji może zostać zmieniona zgodnie ze zmianami wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowanego przez Główny Urząd Statystyczny za okres 12 miesięcy realizacji umowy.

Szacunkowa wartość to 240 000 000.00 PLN netto. Czas na realizację 21 miesięcy. Pojazdy z opcji trzeba dostarczyć do 31 października 2022 roku.

2) dostawa sześciu nowych trójczłonowych spalinowych zespołów trakcyjnych – część 2.

Szacunkowa wartość tej części zamówienia to 90 000 000.00 PLN netto. Na dostawę będzie 39 miesięcy.

Kryteria wyboru stanowią:

Długość okresu gwarancji - Waga: 20 %

Cena - Waga: 80 %

Oferty można składać do 19 listopada 2018 roku.

O zamówienie może ubiegać się wykonawca, który należycie wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:

— w przypadku Zadania 1 dostawę co najmniej 2 nowych, wieloczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych, o łącznej ich wartości nie mniejszej niż 32 000 000 PLN brutto,

— w przypadku Zadania 2 dostawę co najmniej 2 nowych, wieloczłonowych spalinowych zespołów trakcyjnych, o łącznej ich wartości nie mniejszej niż 24 000 000 PLN brutto.

Wczoraj na łamach InfoRail.pl pisaliśmy, że przewoźnik unieważnił poprzedni przetarg, bo było za drogo. Czy teraz uda się kupić nowe pojazdy?Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
Koleje Dolnośląskie
tabor
szt
ezt
przetarg