TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Koleje Dolnośląskie ponawiają przetarg na naprawy Impulsów
InfoRail.pl - Opublikowano: 19.01.2018 09:16:06
Koleje Dolnośląskie ponawiają przetarg na naprawy Impulsów

Koleje Dolnośląskie ponawiają próbę znalezienia wykonawcy obsługi technicznej poziomu utrzymania P3/1 i P3/2 wraz z pracami dodatkowymi w elektrycznych zespołach trakcyjnych 31WE. Poprzedni przetarg został unieważniony, oferta Newagu okazała się za droga.

Koleje Dolnośląskie ponawiają próbę znalezienia wykonawcy obsługi technicznej poziomu utrzymania P3/1 i P3/2 wraz z pracami dodatkowymi w elektrycznych zespołach trakcyjnych 31WE. Poprzedni przetarg został unieważniony, oferta Newagu okazała się za droga.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie obsługi technicznej poziomu utrzymania P3/1 i P3/2 wraz z pracami dodatkowymi w elektrycznych zespołach trakcyjnych 31WE zgodnie z Dokumentacją Systemu Utrzymania, Dokumentacją techniczną konstrukcyjną i technologiczną, Dokumentacją techniczno-ruchową. Zostało ono podzielone na dwie części:

1. Wykonanie obsługi technicznej poziomu utrzymania P3/2 wraz z pracami dodatkowymi w elektrycznych zespołach trakcyjnych 31WE-001, 31WE-002, 31WE-003, 31WE-004, 31WE-005 – szacunkowa wartość to 3 500 000.00 PLN netto.

2. Wykonanie obsługi technicznej poziomu utrzymania P3/1 wraz z pracami dodatkowymi w elektrycznych zespołach trakcyjnych 31WE-020, 31WE-021, 31WE-022, 31WE-023, 31WE-024 – szacunkowa wartość to 2 765 000.00 PLN.

Na wykonanie powyższych prac będzie 11 miesięcy. Oferty można składać do 2 lutego 2018 roku.

Przewoźnik wymaga doświadczenia. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał:

— dla Zadania 1: co najmniej jedną usługę obejmującą swoim zakresem wykonanie obsługi technicznej poziomu utrzymania P3 lub P4 co najmniej jednego pojazdu szynowego,

— dla Zadania 2: co najmniej jedną usługę obejmującą swoim zakresem wykonanie obsługi technicznej poziomu utrzymania P3 lub P4 co najmniej jednego pojazdu szynowego.

W przypadku ubiegania się przez Wykonawcę o udzielenie zamówienia w ramach obu zadań, Wykonawca obowiązany jest wykazać spełnianie warunków udziału w postępowaniu.Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
Koleje Dolnośląskie
Impuls
P3