TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Koleje Dolnośląskie nie rezygnują z nowego taboru. Najpierw dialog potem przetarg
InfoRail.pl - Opublikowano: 05.06.2019 10:10:26
Koleje Dolnośląskie nie rezygnują z nowego taboru. Najpierw dialog potem przetarg

Koleje Dolnośląskie rozpoczynają dialog techniczny. Dlaczego? Bo jak twierdzą chcą jeździć częściej, wygodniej i nowocześniej.

Koleje Dolnośląskie rozpoczynają dialog techniczny. Dlaczego? Bo jak twierdzą chcą jeździć częściej, wygodniej i nowocześniej.

Spółka Koleje Dolnośląskie S.A. podjęła decyzję o rozpoczęciu dialogu technicznego, co w konsekwencji może mieć zasadniczy wpływ na wybór nowego taboru - zarówno elektrycznych, jak i spalinowych zespołów trakcyjnych.

Przewoźnik podkreśla, że nie rezygnuje z zakupu nowego taboru. Dwa nieudane postępowania w tym zakresie przyczyniły się do zdobycia cennych doświadczeń i utwierdziły w przekonaniu, że wymiar finansowy projektu musi być dostosowany do budżetu inwestycyjnego Spółki. W ostatnim postępowaniu dało się zaobserwować drastyczny wzrost ceny pojazdów spalinowych, sięgający nawet 25 procent, co uniemożliwiło wyłonienie dostawcy taboru. Dlatego, chcąc w możliwie szerokim zakresie dopasować pociągi do potrzeb pasażerów, ale także realiów rynkowych kolejowych przewoźników regionalnych, wszystkich zainteresowanych producentów taboru zapraszamy do rozmowy i doradztwa w powyższym przedmiocie – podają Koleje Dolnośląskie.

Celem dialogu technicznego jest doradztwo i uzyskanie informacji niezbędnych do przygotowania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (w tym opisu przedmiotu zamówienia i warunków umowy) w celu wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, m.in. w zakresie:

a) Przedstawienia realizacji dotychczasowych dostaw elektrycznych i spalinowych pasażerskich pojazdów kolejowych,

b) Prawidłowego oszacowania wartości przedmiotu zamówienia,

c) Prawidłowego oszacowania terminu realizacji przedmiotu zamówienia uwzględniając możliwości techniczne, logistyczne, prawne i produkcyjne,

d) Propozycji rozwiązań technicznych dla kluczowych podzespołów zabudowanych w pojazdach,

e) Propozycji rozwiązań w zakresie wyposażenia wnętrza elektrycznych i spalinowych pasażerskich pojazdów kolejowych,

f) Przedstawienia procentowych składników obrazujących kształt ceny dla jednego przykładowego elektrycznego i spalinowego zespołu trakcyjnego,

g) Przedstawienia awaryjności dostarczonych pojazdów wraz z określeniem obszarów w których jest najwięcej usterek,

h) Przedstawienia szacunkowych kosztów utrzymania pojazdów w poszczególnych latach do P4, z przedstawieniem szacunkowych cen jednostkowych dla P1, P2, P3, P4 dla czteroczłonowego elektrycznego zespołu trakcyjnego oraz trójczłonowego spalinowego zespołu trakcyjnego.

Termin składania zgłoszeń mija 12 czerwca 2019 roku. Termin zakończenia dialogu zaplanowany jest na 28 czerwca 2019 roku.
Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
Koleje Dolnośląskie