TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Koleje Dolnośląskie nie rezygnują z hybryd. Chcą kupić także klasyczne jednostki spalinowe
InfoRail.pl - Opublikowano: 05.05.2020 10:15:19
Koleje Dolnośląskie rezygnują z hybryd. Chcą kupić klasyczne jednostki spalinowe

Koleje Dolnośląskie, po unieważnieniu przetargu na dostawę hybryd, nie rezygnują z zakupu takich pojazdów. I dodatkowo ogłaszają przetarg na klasyczne jednostki spalinowe.

Koleje Dolnośląskie, po unieważnieniu przetargu na dostawę hybryd, nie rezygnują z zakupu takich pojazdów. I dodatkowo ogłaszają przetarg na klasyczne jednostki spalinowe.

Przedmiotem pierwszego zamówienia jest dostawa dwóch nowych trójczłonowych pojazdów z napędem dwusystemowym elektryczno-spalinowym z możliwością skorzystania z prawa opcji. A ta obejmuje dostawę sześciu kolejnych składów.

Drugie z zamówień obejmuje dostawę dwóch nowych, dwuczłonowych spalinowych zespołów trakcyjnych z opcją na sześć kolejnych.

Na dostawę pojazdów w obu przypadkach będzie 18 miesięcy.

W każdym z postępowań wymagane jest doświadczenie. Wykonawca musi wykazać, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie dostawę co najmniej jednego nowego wieloczłonowego zespołu trakcyjnego.

Oferty można składać do 5 czerwca 2020 roku.

Jako kryterium wyboru wskazano cenę.

Zdecydowaliśmy się zmienić formułę i zakres pierwotnego przetargu, żeby móc jak najszybciej pozyskać dla spółki nowe pociągi, które będziemy mogli efektywnie, ale i elastycznie, eksploatować w ramach projektu. Zamierzamy kontynuować inwestycje taborowe w przyszłości, dlatego zdecydowaliśmy się utrzymać w nowych postępowaniach opcje zakupowe na dostawę kolejnych składów – powiedział Damian Stawikowski, prezes Kolei Dolnośląskich. 

Przetargi na pierwszy rzut oka nie zawiera zbyt wygórowanych wymagań. Czekamy na SIWZ, ale wydaje się, że Koleje Dolnośląskie chcą tym razem wybrać producenta i kupić pociągi.

Przewoźnik wskazał, że zastosuje tzw. "procedurę odwróconą", tzn. najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.

Przypomnijmy, że przewoźnik unieważnił przetarg na hybrydy, z uwagi na zbyt wygórowaną cenę. Trwa nadal analiza ofert w przetargu na dostawę ezt-ów.


Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
Koleje Dolnośląskie
szt
przetarg