TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Koleje Dolnośląskie kupują dwa szt-y
InfoRail.pl - Opublikowano: 08.03.2018 09:12:31 2 komentarze
Koleje Dolnośląskie kupują dwa szt-y

Zgodnie z zapowiedziami Koleje Dolnośląskie ogłosiły przetarg na dostawę dwóch dwuczłonowych spalinowych zespołów trakcyjnych.

Zgodnie z zapowiedziami Koleje Dolnośląskie ogłosiły przetarg na dostawę dwóch dwuczłonowych spalinowych zespołów trakcyjnych.

Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT to 18 000 000.00 PLN. Oferty można składać do 18 kwietnia 2018 roku. Na dostawę będzie 6 miesięcy.

Wymagane jest doświadczenie, ale niezbyt wygórowane. O zamówienie może ubiegać się wykonawca, który w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał dostawę co najmniej jednego wieloczłonowego spalinowego zespołu trakcyjnego.

Kryterium wyboru stanowi cena.

Zamawiający zastrzegł sobie możliwość zastosowania tzw. "procedury odwróconej", tzn. - najpierw może dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli wykonawca, o którym mowa powyżej, uchyli się od zawarcia umowy lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.

Czekamy na SIWZ, wówczas dowiemy się czy zamawiający, tak, jak to było zapowiadane, dopuszcza jednostki używane.Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
Koleje Dolnośląskie
dolnośląskie
szt
przetarg
  • Komentator – 08.03.2018

    SIWZ już jest i dopuszcza używki z roku 2014 lub młodsze.

  • czyngis – 09.03.2018

    To zrozumiałe, że nie ma sensu dzierżawić tych Linków skoro są potrzebne i przydatne na stałe.

Dyskutuj pod tym artykułem bezpośrednio na !