TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Kleszczewo i Swarzędz z unijną kasą na 16 autobusów
InfoBus.pl - Opublikowano: 06.07.2018 10:30:52
Kleszczewo i Swarzędz z unijną kasą 16 autobusów

Wielkopolskie gminy z unijnym dofinansowaniem na kolejne nowe i niskoemisyjne autobusy oraz węzły przesiadkowe.

Ponad 58 mln zł unijnego dofinansowania otrzymały wielkopolskie gminy Kleszczewo, Stęszew, Swarzędz i Buk na budowę węzłów przesiadkowych, parkingów P&R, ścieżek rowerowych oraz na zakup niskoemisyjnych autobusów. Łączna kwota realizowanych projektów wynosi blisko 94,5 mln złotych.

Umowy na dofinansowanie przedsięwzięć z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego podpisał w piątek, 29 czerwca, z włodarzami gmin marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak. Pieniądze pozwolą gminom zrealizować inwestycje w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

Dzięki pozyskanym środkom powstaną zintegrowane węzły przesiadkowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą, ścieżki rowerowe, parkingi P&R i B&R czy K&R.

W planach gmin jest też zakup niskoemisyjnych autobusów: gmina Kleszczewo kupi dziewięć pojazdów, gmina Swarzędz – siedem.

13,9 mln zł z UE dla Swarzędza

29 czerwca burmistrz Swarzędza Marian Szkudlarek podpisał w Poznaniu umowę o dofinansowanie II etapu transportowego projektu. Całkowita wartość projektu to 37 mln zł, a uzyskane przez Gminę Swarzędz dofinansowanie z Unii Europejskiej wynosi 13,9 mln zł.

Realizacja przedsięwzięcia polegać będzie na

Przebudowana zostanie również baza transportowa w Garbach, a na przystankach zainstalowane zostaną tablice LED z informacją dla pasażerów. Powstanie 60 miejsc dla samochodów na 2 parkingach Park & Ride, w tym 2 dla osób niepełnosprawnych, powstaną 2 obiekty Bike & Ride na 45 rowerów. Zakończenie realizacji całego przedsięwzięcia planuje się na IV kwartał 2020 roku.

Przypomnijmy, że w I etapie tego przedsięwzięcia, kosztującym ponad 13 mln zł, Swarzędz z Unii Europejskiej uzyskał już w 2017 roku 9,3 mln zł (również w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjny na lata 2014-2020). Pieniądze te zostały przeznaczone na:

  • wybudowanie Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego przy dworcu PKP w Swarzędzu (zatoki autobusowe, 2 obiekty Park & Ride dla 94 samochodów , w tym 3 miejsca dla osób niepełnosprawnych i 2 obiekty Bike & Ride dla 30 rowerów);

  • wybudowanie Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego przy dworcu PKP w Kobylnicy (pętla autobusowa z 2 peronami wraz z drogą dojazdową do drogi powiatowej nr 2407P - ul. Swarzędzka, 1 obiekt Park & Ride dla 22 samochodów w tym 3 miejsca dla osób niepełnosprawnych oraz 2 obiekty Bike & Ride dla 20 rowerów, oświetlenie uliczne oraz przebudowa sieci elektroenergetycznej i wodociągowej;

  • zakup 4 niskoemisyjnych autobusów miejskich, spełniających normę czystości spalin EURO 6.

Zakończenie realizacji tego projektu planuje się na IV kwartał 2018 roku. Prezentacja projektu dostępna jest TUTAJ

Kleszczewo i 9 autobusów

W przypadku gminy Kleszczewo wartość przedsięwzięć wynosi 27.988.875,07 zł, w tym wysokość dotacji unijnej 20.2017.302,65 zł. Jest to największa pozyskana dotąd kwota wsparcia dla samorządu. Środki będą przeznaczone na

  • zakup 9 autobusów,

  • budowę zaplecza do obsługi taboru,

  • budowę 2 węzłów przesiadkowych

  • przebudowę drogi dojazdowej do węzła - ul. Sportowej w Kleszczewie.

Efektem będzie poprawa komfortu podróży i standardu usług komunikacyjnych oraz ograniczenie emisji zanieczyszczeń do środowiska. Umowy ze strony UMWW podpisał Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak, w imieniu Gminy Kleszczewo podpis pod dokumentami złożyli Wójt Bogdan Kemnitz oraz Skarbnik Jolanta Litka. Prezentacja projektu dostępna jest TUTAJ

Wielkopolski transport

Jak podkreślił w piątek marszałek Marek Woźniak, realizacja dofinansowanych projektów pozwoli wszystkim beneficjentom m.in. ograniczyć emisję CO2, poprawić stan środowiska, poprawić komfort i bezpieczeństwo podróżnych.

"Zależy nam na tym, byśmy zmieniali model przemieszczania się mieszkańców z transportu indywidualnego na transport zbiorowy, z wykorzystaniem kolei metropolitalnej oraz transportu zbiorowego kołowego. Staramy się robić wszystko, by ten system zafunkcjonował jak najszybciej" - powiedział.

Dotychczas w ramach Poddziałania "Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania" Zarząd Województwa Wielkopolskiego wybrał projekty na łączną kwotę dofinansowania ponad 493 mln złotych. (PAP)Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
umowa
unia
SPK Swarzędz
UG Kleszczewo
Wielkopolskie