TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Jest zapowiadany przetarg na tabor dla Małopolski
InfoRail.pl - Opublikowano: 20.04.2018 10:36:20 1 komentarz
Jest zapowiadany przetarg na tabor dla Małopolski

Województwo Małopolskie, zgodnie z zapowiedziami, ogłosiło przetarg na zakup taboru kolejowego: nowoczesnych elektrycznych zespołów trakcyjnych na potrzeby rozwoju Kolei Małopolskich.

Województwo Małopolskie, zgodnie z zapowiedziami, ogłosiło przetarg na zakup taboru kolejowego: nowoczesnych elektrycznych zespołów trakcyjnych na potrzeby rozwoju Kolei Małopolskich.

Przedmiot zamówienia podstawowego obejmuje:

1) Dostawę 4 sztuk fabrycznie nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych w wersji czteroczłonowej, przeznaczonych do obsługi połączeń pasażerskich na liniach Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej wraz z dokumentacją (DSU, DTR, WTWiO).

2) Świadczenie kompleksowej usługi serwisowo-utrzymaniowo-naprawczej przez okres 10 lat, do poziomu utrzymania P4 włącznie, w przewidywanym średniodobowym przebiegu jednego ezt 500 km. Obsługa serwisowo-utrzymaniowo-naprawcza obejmuje wszystkie czynności z tego zakresu wynikające z Dokumentacji Systemu Utrzymania pojazdu.

3) Udzielenie gwarancji na okres od 60 do 120 miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego każdego ezt (zgodnie z oświadczeniem złożonym w ofercie).

4) Przeszkolenie pracowników zgodnie z zasadami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia,

5) Udzielenie licencji na oprogramowanie i dokumentację.

Wszystkie zastosowane do produkcji ezt zespoły, podzespoły i elementy muszą być fabrycznie nowe.

Konstrukcja i parametry ezt muszą spełniać wymogi każdorazowo obowiązujących norm i przepisów, a także wymagania pozostałych obowiązujących norm PN-EN, kart UIC oraz TSI.

Wszystkie pojazdy muszą spełniać wymagania zgodności z TSI w zakresie opisanym w:

1) TSI PRM, Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1300/2014 z dnia 18.11.2014 roku w sprawie technicznych specyfikacji interoperacyjności odnoszących się do dostępności systemu kolei Unii dla osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej możliwości poruszania się,

2) TSI SRT, Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1303/2014 z dnia 18.11.2014 roku w zakresie aspektu "Bezpieczeństwo w tunelach" systemu kolei w Unii Europejskiej,

3) TSI NOI, Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1304/2014 z dnia 26.11.2014 roku w sprawie technicznych specyfikacji interoperacyjności podsystemu "Tabor kolejowy – hałas" zmieniające decyzję 2008/232/WE i uchylające decyzję 2011/229/WE,

4) TSI LOC&PAS, Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1302/2014 z dnia 18.11.2014 roku odnoszącej się do podsystemu "Tabor – lokomotywy i tabor pasażerski" systemu kolei w Unii Europejskiej.

5) TSI CCS, Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/919 z dnia 27.5.2016 r. w sprawie technicznej specyfikacji interoperacyjności w zakresie podsystemów "Sterowanie" systemu kolei w Unii Europejskiej.

Warunkiem dokonania odbioru pojazdu jest przedstawienie przez Wykonawcę bezterminowego zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji.

Pojazdy muszą być wykonane zgodnie z normami, które są określone w poszczególnych ww. TSI.

Kryteria wyboru stanowią:

Gwarancja - Waga: 20

Termin dostawy - Waga: 25

Cena - Waga: 55

Oferty można składać do 29 maja 2018 roku.

Oferenci muszą wykazać się doświadczeniem w należytym wykonaniu (lub w wykonywaniu - w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonaniem co najmniej jednej usługi polegającej na dostawie, w ramach jednej umowy, co najmniej 3 fabrycznie nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych, z których każdy był co najmniej dwuczłonowy z kabinami maszynisty umieszczonymi po przeciwległych stronach.Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
Koleje Małopolskie. ezt
przetarg
  • DarekP – 22.04.2018

    Jak nic Pesa będzie chciała wrzucić Newagowi kamyczek (Elfa2) do ogródka. Dla Małopolski Impuls byłby pewnie bardziej wygodny, niż kolejny typ Pesy, ale cóż, oni Newag wybierają, jak już na prawdę muszą.

Dyskutuj pod tym artykułem bezpośrednio na !