TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Jest nowy przetarg na przyśpieszenie 20 siódemek do prędkości 160 km/h
InfoRail.pl - Opublikowano: 23.10.2019 09:45:14
Jest nowy przetarg na przyśpieszenie 20 siódemek do prędkości 160 km/h

PKP Intercity ogłosiły przetarg na wykonanie naprawy okresowej na 5. poziomie utrzymania 20 lokomotyw elektrycznych serii EU/EP07 połączonej z modernizacją zwiększającą prędkości do 160 km/h.

PKP Intercity ogłosiły przetarg na wykonanie naprawy okresowej na 5. poziomie utrzymania 20 lokomotyw elektrycznych serii EU/EP07 połączonej z modernizacją zwiększającą prędkości do 160 km/h.

Wykonawca, w ramach wynagrodzenia umownego, zobowiązany będzie do udziela zamawiającemu gwarancji i rękojmi na lokomotywy, wykonane naprawy, prace i użyte do ich wykonania materiały oraz urządzenia, sporządzoną dokumentację oraz oprogramowanie, przez okres:

1) nie krótszy niż 36 miesięcy dla całej lokomotywy, sporządzonej dokumentacji oraz oprogramowania,

2) 60 miesięcy na malaturę – malowanie farbami chemoutwardzalnymi po poprzednim całkowitym usunięciu starej powłoki (metodą śrutowania lub piaskowania),

3) 120 miesięcy – na perforację poszycia pudła każdego z pojazdów,

4) 60 miesięcy – na wymianę łożysk osiowych,

5) 60 miesięcy – na nowo zabudowane osie zestawów kołowych, w tym za wady ukryte powstałe podczas procesu wtłaczania kół na oś zestawu,

6) 48 miesięcy – na koła zestawów kołowych,

7) 48 miesięcy – na zestawy kołowe.

Zamawiający wymaga wykonania naprawy na 5-tym poziomie utrzymania 20 lokomotyw elektrycznych wraz z modernizacją w terminie do 32 miesięcy od dnia udzielenia zamówienia.

Zamawiający wymaga też wykonania naprawy wraz modernizacją jednej lokomotywy (czas postoju w naprawie) w terminie nie dłuższym niż 120 dni kalendarzowych od dnia rozpoczęcia naprawy oraz wykonania naprawy wraz z modernizacją pierwszej lokomotywy (czas postoju w naprawie) w terminie nie dłuższym niż 18 miesięcy od dnia rozpoczęcia naprawy.

Oferty można składać do 27 listopada 2019 roku.

Kryteria wyboru to:

Okres gwarancji i rękojmi - Waga: 20

Termin wykonania naprawy okresowej na 5-tym poziomie wraz z modernizacją pierwszej z lokomotyw elektrycznych - Waga: 5

Termin wykonania naprawy okresowej na 5-tym poziomie wraz z modernizacją każdej z następnych lokomotyw elektrycznych - Waga: 5

Cena - Waga: 70

Wymagane jest doświadczenie. O zamówienie może ubiegać się wykonawca, który w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał dostawę (dostawy) lub naprawę (naprawy) nie mniej niż 5 (pięciu) pojazdów kolejowych z napędem elektrycznym o prędkości konstrukcyjnej nie mniejszej niż 125 km/h.Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
PKP Intercity
lokomotywa
EP07