TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Jakie będą korzyści z kolejowej obwodnicy Białegostoku? MI wyjaśnia
InfoRail.pl - Opublikowano: 27.03.2020 09:45:59
Jakie będą korzyści z kolejowej obwodnicy Białegostoku? MI wyjaśnia (foto: PKP PLK)

Odpowiadając na interpelację Posła Krzysztofa Truskolaskiego w sprawie północnej kolejowej obwodnicy Białegostoku wiceminister Andrzej Bittel przedstawił korzyści, jakie mają wyniknąć z tego projektu.

Odpowiadając na interpelację Posła Krzysztofa Truskolaskiego w sprawie północnej kolejowej obwodnicy Białegostoku wiceminister Andrzej Bittel przedstawił korzyści, jakie mają wyniknąć z tego projektu.

Odnosząc się do korzyści wynikających z budowy północnej obwodnicy Białegostoku wskazał między innymi:

• skrócenie czasu przejazdu pociągów pasażerskich i towarowych w relacji przez Białystok;

• zwiększenie przepustowości infrastruktury z uwagi na brak konieczności zmiany czoła pociągu na stacji Białystok;

• zwiększenie potencjału rozwojowego regionu w kontekście rozbudowy sytemu transportu towarowego;

• możliwość budowy kolei aglomeracyjnej;

• zwiększenie dostępności do kolei;

• zapewnienie bezpieczeństwa i zwiększenie komfortu podróży.

W celu wykrywania awarii taboru na modernizowanych liniach kolejowych instalowane są m.in. urządzenia szlakowe dSAT (urządzenia detekcji stanów awaryjnych taboru), które monitorują stan taboru oraz wykrywają jego awarie, a w razie wystąpienia sygnału ostrzegawczego umożliwiają wyłączenie niesprawnego taboru.

Stan prac

Jak podał Bittel w ramach projektu pn. "Budowa Północnej Obwodnicy Białegostoku" opracowywana jest obecnie dokumentacja przedprojektowa (studium wykonalności). Umowa na wykonanie studium wykonalności dla projektu Północnej Obwodnicy Białegostoku została podpisana 7 czerwca 2019 r.

Warianty W1-W5 nie będą skierowane do dalszych analiz bez względu na wyniki analiz pozostałych wariantów inwestycyjnych (zgodnie z ustaleniami ze spotkań informacyjnych z mieszkańcami). Do preselekcji będą brane pod uwagę warianty W6-W10, skorygowane warianty zaproponowane przez przedstawicieli społeczności lokalnej oraz wariant przedstawiony przez Burmistrza Miasta Wasilków. Przedmiotowe warianty zostały włączone do opracowania studium wykonalności i są obecnie analizowane przez wykonawcę studium wykonalności pod względem technicznym, ekonomicznym, społecznym oraz środowiskowym.

W ramach studium wykonalności analizowanych jest wiele wariantów lokalizacji północnej obwodnicy Białegostoku o różnych jej przebiegach. Podkreślenia wymaga, że PKP Polskie Linie Kolejowe podejmuje wszelkie możliwe działania, tak aby przy wyznaczaniu proponowanych przebiegów nowej linii kolejowej w jak największym stopniu spełnić oczekiwania lokalnej społeczności i zabezpieczyć rozwój regionu, a jednocześnie zrealizować przedmiotową inwestycję.

Terminy

Wybrane warianty inwestycyjne będą konsultowane z lokalną społecznością na etapie postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych. Obecnie wybór najkorzystniejszego wariantu planowany jest w IV kwartale 2020 r.

Rozpoczęcie prac budowlanych planowane jest w 2025 r., natomiast zakończenie inwestycji planowane jest na koniec 2027 r. Biorąc pod uwagę stopień zaawansowania prac nad studium wykonalności, obecnie nie można jednoznacznie określić kosztów realizacji omawianej inwestycji.

Węzeł białostocki trzeba udrożnić

Konieczność udrożnienia kolejowego węzła białostockiego została zdefiniowana przez PKP PLK na podstawie analizy dotychczasowego ruchu kolejowego w omawianej lokalizacji i wynikającego z niego rosnącego zapotrzebowania na transport pasażerski. Potrzeba przeprowadzenia omawianej inwestycji ma również związek ze znacznym zwiększeniem natężenia ruchu towarowego wynikającego z działalności kolejowych przejść granicznych w Kuźnicy Białostockiej oraz w Czeremsze (zwiększonego ruchu transgranicznego). Ponadto budowa północnej obwodnicy Białegostoku wynika z planów modernizacji linii E75 Rail Baltica na odcinku Białystok – Ełk – Trakiszki (granica państwa).

Prognozy natężenia ruchu kolejowego nie są obecnie ostatecznie zdefiniowane. Analizy marketingowe i ruchowe wykonane będą na etapie IV studium wykonalności, który jest w trakcie opracowywania przez wykonawcę.Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
Białystok
Andrzej Bittel
obwodnica
PKP PLK