TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Jak urzędy marszałkowskie (nie)współpracują
InfoRail.pl - Opublikowano: 13.09.2018 10:24:54
Jak urzędy marszałkowskie (nie)współpracują

Więcej pociągów bezpośrednich między miejscowościami położonymi w różnych województwach mogłoby pojechać, gdyby w tej kwestii dogadały się Urzędy Marszałkowskie. A te, nawet jeśli nie mają dobrą wolę, to nie mają środków finansowych. Ilustruje to dobrze przykład połączeń Ełk – Białystok.

Więcej pociągów bezpośrednich między miejscowościami położonymi w różnych województwach mogłoby pojechać, gdyby w tej kwestii dogadały się Urzędy Marszałkowskie. A te, nawet jeśli nie mają dobrą wolę, to nie mają środków finansowych. Ilustruje to dobrze przykład połączeń Ełk – Białystok.

Do ich uruchomienia potrzebna jest współpraca Warmińsko-Mazurskiego i Podlaskiego Urzędu Marszałkowskiego. Ministerstwo Infrastruktury zaś umywa, związane przez ustawę o transporcie publicznym, ręce.

Jak informuje wiceminister Andrzej Bittel zasady organizowania pasażerskich przewozów kolejowych określają właśnie przepisy ww. Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 5 lit. b tego aktu prawnego organizatorem publicznego transportu zbiorowego w zakresie wojewódzkich i międzywojewódzkich przewozów pasażerskich jest samorząd województwa właściwy ze względu na najdłuższy odcinek planowanego przebiegu linii komunikacyjnej, w uzgodnieniu z województwami właściwymi ze względu na przebieg tej linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej.

Marszałkowie województw jako ustawowo uprawnieni organizatorzy przewozów pasażerskich na linii komunikacyjnej, albo sieci komunikacyjnej w międzywojewódzkich przewozach pasażerskich na podstawie wzajemnych uzgodnień mogą dofinansować kursowanie pociągów w danej relacji, zaspokajając w ten sposób potrzeby transportowe mieszkańców swoich regionów. W związku z powyższym, przewozy pasażerskie w relacji Białystok – Grajewo – Ełk (i z powrotem), mogą być wykonywane na zamówienie samorządów województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego.

Samorządy województw będąc ustawowymi organizatorami publicznego transportu zbiorowego w przewozach wojewódzkich i międzywojewódzkich mają możliwość zamawiania i dotowania przewozów międzywojewódzkich w ramach posiadanych środków finansowych na ten cel. Ww. ustawa nie zawiera przepisów, które mogłyby stanowić dla ministra właściwego do spraw transportu podstawę do ingerencji lub dokonywania zmian decyzji regionalnego organizatora kolejowego transportu publicznego dotyczących organizacji rynku przewozów jak i oferty przewozowej określonej w rocznym rozkładzie jazdy pociągów.

Mając na uwadze powyższe Ministerstwo Infrastruktury zwróciło się do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego z prośbą o stanowisko w sprawie. Z przekazanych informacji wynika, że na omawianej linii komunikacyjnej uruchamiane są cztery bezpośrednie połączenia, realizowane przez Przewozy Regionalne. Samorząd Województwa Podlaskiego zainteresowany uruchomieniem dodatkowej piątej pary pociągów relacji Białystok – Ełk zwrócił się w tej sprawie do Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego uwzględniając limit środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie transportu publicznego oraz wielkość pracy eksploatacyjnej na liniach województwa warmińsko-mazurskiego wskazał, że nie ma możliwości zwiększenia pracy eksploatacyjnej na linii Białystok – Ełk, tym samym nie podjął współpracy w przedmiotowym zakresie.

Samorząd Województwa Podlaskiego mając na uwadze stanowisko Województwa Warmińsko-Mazurskiego i jednocześnie wychodząc naprzeciw potrzebom społecznym, zwrócił się od przewoźnika Przewozy Regionalne z propozycją uruchomienia na trasie Białystok – Ełk piątej pary pociągów na zasadach komercyjnych. Z uzyskanych informacji wynika, że ww. spółka podjęła czynności związane z uruchomieniem w rozkładzie jazdy 2018/2019 dodatkowej pary pociągów na trasie Białystok – Grajewo – Ełk i złożyła wnioski o przydzielenie tras dla pięciu par pociągów w ww. relacji. Ostateczna decyzja w tym zakresie jeszcze nie zapadła. Pytanie, czy i jak długo Przewozom Regionalnym będzie opłacało się uruchamianie, właśnie na zasadach komercyjnych, połączenia na tej trasie.Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
Podlaskie
warmińsko-mazurskie
Ełk
Białystok
  • Piotr Szymański – 13.09.2018

    Tak samo jest na trasie Toruń (Kuj Pom) - Sierpc (Maz) tylko jedna para połączeń, Brodnica - Sierpc brak połączenia kolejowego.

  • Piotr Figiel – 13.09.2018

    Historia złego rozkładu jazdy na trasie Białystok - Ełk ciągnie się prawie DWA lata. Potyczki samorządów i PRów z rozkładem opisuję na Błękitna chusteczka - kolejowy blog. Nic nie wskazuje na to żeby od zmiany rozkładu w grudniu miało być lepiej. Problemem jest przesunięcie odjazdu pociągu z Białegostoku do Ełku z godziny ok 17 na ok 18:30 - 19:00. W miejsce kursu do Ełku o 17 został uruchomiony pociąg do Grajewa. Na braku chęci do porozumienia marszałków obu województw i przewoźnika zyskał busiarz, który w miejsce pociągu z ok 17 uruchomił kurs z Białegostoku przez Ełk do Gieżycka. Warmińsko - Mazurskie nie chce piątej pary, a Podlaskie wraz z Podlaskim PR nie mają chęci zmienić rozkład i przywrócić popularny kurs do Ełku z godziny 17. Sytuacja jest tragikomiczna Stawianie sprawy przez Podlasie pod tytułem: Jeśli wy nie dacie na 5 par, to my waszym mieszkańcom popsujemy dojazd z Białegostoku do domu do Ełku - jest godne pożałowania. Próby uruchomienia komercyjnego połączenia to najgorsze z możliwych rozwiązań. Jednak póki co, zapewnienie że coś w tej sprawie zostało zrobione jest pustosłowiem. Przewoźnik nie złożył do UTK wniosku o otwarty dostęp. Także nie zostało zrobione nic.

Dyskutuj pod tym artykułem bezpośrednio na !