TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Ile kosztuje dzierżawa Griffinów?
InfoRail.pl - Opublikowano: 15.03.2018 09:29:04 2 komentarze
Ile kosztuje dzierżawa Griffinów?

Ostatnio sporo miejsca poświęcamy Griffinom w PKP Intercity. Wydarzenie to jednak zasługuje na uwagę. Teraz poznaliśmy wartość zawartej umowy.

Ostatnio sporo miejsca poświęcamy Griffinom w PKP Intercity. Wydarzenie to jednak zasługuje na uwagę. Teraz poznaliśmy wartość zawartej umowy.

Zamówienie PKP Intercity dotyczyło 4 pasażerskich lokomotyw elektrycznych wraz z usługą utrzymania. W toku negocjacji Newag zadeklarował możliwość dzierżawy 2 pasażerskich lokomotyw wraz z usługą utrzymania. Zamówienie zostało udzielone w trybie bezpośrednim. W uzasadnieniu takiej decyzji czytamy, że zamawiający przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia na dzierżawę 4 pasażerskich lokomotyw elektrycznych wraz z usługą utrzymania w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy Pzp. Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane zostało w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 31.10.2017 r. Zamówienie zostało podzielone na 4 części, każda obejmująca dzierżawę 1 lokomotywy. Na żadną część nie wpłynęła ani jedna oferta. Wobec powyższego, została spełniona przesłanka do zastosowania trybu z wolnej ręki – Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego, nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, i nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia lub wszyscy wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione. Ze wszystkimi ww. okolicznościami mamy do czynienia w przypadku ww. postępowania.

Wartość umowy zawartej z Newagiem to 3 276 000.00 PLN.Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
PKP Intercity
Newag
lokomotywa
Griffin
  • zeus04 – 15.03.2018

    To dużo czy mało?

  • DarekP – 16.03.2018

    Do pełni szczęścia brakuje jeszcze informacji, na jaki czas zostały te lokomotywy wypożyczone.

Dyskutuj pod tym artykułem bezpośrednio na !