TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Gminną gondolą na Srebrną Górę
TransInfo.pl - Opublikowano: 22.08.2018 15:00:26
Gminną gondolą na Srebrną Górę

Gmina Stoszowice ogłosiła dwuzadaniowy przetarg, który dotyczy wykonania dokumentacji projektowej dla zadania polegającego na budowie kolei linowej gondolowej do Twierdzy Srebrna Góra.

Gmina Stoszowice (województwo dolnośląskie) ogłosiła dwuzadaniowy przetarg, który dotyczy wykonania wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania polegającego na budowie kolei linowej gondolowej do Twierdzy Srebrna Góra.

Zadanie 1 to wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla budynku wielofunkcyjnego służącego do obsługi kolei linowej i ruchu turystycznego (zadanie 2). Zamówienie nie jest podzielone na części, a zatem wykonawca, który wygra przetarg będzie musiał wykonać oba zadania. Przekazanie zamawiającemu projektu budowlanego i złożenie wniosku o pozwolenie na budowę ma nastąpić dla zadania nr 1 do dnia 27 września, a dla zadania nr 2 do dnia 31 października.

Założenia przedsięwzięcia

Celem zadania jest wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego. Na dokumentację projektowo - kosztorysową składa się: projekt budowlany, przedmiar robót, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, kosztorys inwestorski. Zwycięzca przetargu będzie musiał wykonać również niezbędną dokumentację potrzebną do uzyskania pozwolenia na budowę. Dokumentacja ma obejmować projekt budowlany kolei linowej gondolowej wraz ze stacjami dolną i górną.

Założenia projektowe muszą uwzględniać, iż ma to być kolej linowa –

  • gondolowa,

  • całoroczna,

  • o długości trasy w poziomie 808,50 m

  • przepustowości od 250 do 300 osób na godzinę.

Dworce stacji górnej i stacji dolnej mają być przystosowane do sprawnego przemieszczania się korzystających z niej osób w tym: niepełnosprawnych, turystów pieszych, małych dzieci, seniorów, osób z rowerami i narciarzy. Wagoniki powinny uwzględniać możliwość przewozu osób, wózków dla niepełnosprawnych, rowerów i sprzętu narciarskiego.

Dworzec stacji górnej umiejscowiony będzie około 5-6 m poniżej wału drogi krytej Fortu Wysoka Skała. Z kolei w budynku do obsługi pasażerów mają być ogólnodostępne sanitariaty w tym dla niepełnosprawnych, kasa do sprzedaży biletów, poczekalnia dla pasażerów z barem szybkiej obsługi i niezbędnym zapleczem dla baru oraz miejsce na sprzedaż pamiątek, pomieszczenie na biuro, pomieszczenie dla obsługi (6 osób) z oddzielnym sanitariatem i szatnią (przebieralnią), pomieszczenie techniczne (z wejściem z zewnątrz) na części zapasowe i na sprzęt niezbędny do bieżącego utrzymania kolei, w tym sprzęt do utrzymywania czystości i różnych prac porządkowych, przechowywania mebli zewnętrznych z tarasu itp., pomieszczenie do urządzeń grzewczych w okresie zimowym (kotłownia).

Warunki przetargu

Otwarcie ofert ustalono na dzień 23 sierpnia. Propozycje wykonawców zostaną ocenione w oparciu o 2 kryteria: cenę (60%) i gwarancję (40%), przy czym najwięcej punktów w ostatnim z wymienionych kryteriów, uzyska wykonawca, który zaproponuje gwarancję w okresie 4 lat lub więcej.


Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
przetarg
kolej linowa
Srebrna Góra