TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Gmina Kozienice chce wybudować linię kolejową
InfoRail.pl - Opublikowano: 24.01.2020 09:45:01
Gmina Kozienice chce wybudować linię kolejową

Wygląda na to, że Gmina Kozienice bierze sprawy w swoje ręce i chce wybudować linię kolejową. Właśnie ogłosiła przetarg na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej dla nowego połączenia.

Wygląda na to, że Gmina Kozienice bierze sprawy w swoje ręce i chce wybudować linię kolejową. Właśnie ogłosiła przetarg na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej dla nowego połączenia.

Zamówienie swoim zakresem obejmuje opracowanie koncepcji programowo przestrzennej dla budowy nowej linii kolejowej z rejonu miasta Kozienice do połączenia z linią nr 8 oraz dostosowania linii nr 76 i 77 do obsługi ruchu pasażerskiego wraz z dowiązaniem się do istniejącej infrastruktury w branżach: torowej, sterowania ruchem kolejowym, elektroenergetycznej, teletechnicznej, drogowej i obiektów inżynieryjnych.

Koncepcja linii kolejowej ma zostać wykonana w co najmniej dwóch wariantach trasowania odcinka szlakowego, zróżnicowanych w następujący sposób:

• Minimalizacja długości budowy nowej linii (w kierunku linii 8);

• Minimalizacja czasu przejazdu (długości pokonanej drogi).

Niezależnie od powyższego, koncepcja powinna zostać wykonana w co najmniej trzech wariantach obsługi miasta Kozienice (lokalizacji stacji):

• Utworzenie stacji pasażerskiej na istniejącej linii kolejowej nr 77;

• Budowa nowej stacji z wjazdem kieszeniowym (możliwość jazdy Warka – Kozienice – Dęblin) – stacja czołowa położona możliwie blisko centrum miasta z odpowiednim układem łącznic;

• Budowa nowej stacji z linią przelotową (możliwość jazdy Warka – Kozienice – Dęblin) – stacja pośrednia położona możliwie blisko centrum miasta. Warianty trasowania odcinka szlakowego i lokalizacji stacji powinny być tak wykonane, aby umożliwiały połączenie ze sobą w dowolnej kombinacji.

Linia nr 8 to linia magistralna, zelektryfikowana o znaczeniu państwowym, dwutorowa na odcinku Warka – Radom (w momencie zakończenia prac inwestycyjnych). Na analizowanym odcinku linia należy do sieci TEN-T. Nie jest objęta umowami AGC i AGTC.

Linia nr 76 to linia drugorzędna, zelektryfikowana o znaczeniu państwowym, jednotorowa. Linia nie należy do sieci TEN-t oraz nie jest objęta umowami AGC i AGTC.

Linia nr 77 to linia drugorzędna, zelektryfikowana o znaczeniu państwowym, jednotorowa. Linia nie należy do sieci TEN-t oraz nie jest objęta umowami AGC i AGTC.

Zakładane parametry nowej linii kolejowej:

- linia jednotorowa, zelektryfikowana z włączeniem w linię nr 8 i linię nr 77,

- długość 20-30 km, - prędkość maksymalna 160 km/h,

- promień łuku nie mniej niż 1000 metrów,

- włączenie w linię nr 8: opcja 1: kolizyjne, opcja 2: całkowicie bezkolizyjne.

Zakładane parametry nowych ewentualnych łącznic/przejścia przez miasto Kozienice:

- łącznice jednotorowe, zelektryfikowane z włączeniem w linię nr 77,

- długość około 1,5 km,

- prędkość maksymalna 100 km/h,

- promień łuku nie mniej 300 metrów.

Inne uwarunkowania i wymagania:

- w koncepcji należy uwzględnić wszystkie przejazdy i przejścia kolejowe krzyżujące się z linią kolejową – wyposażyć je w rogatki i/lub sygnalizację świetlna ostrzegawczą,

- w koncepcji należy uwzględnić wszystkie przejścia /piesze i rowerowe/ krzyżujące się z linią kolejową w szczególności wzdłuż ciągów i szlaków rowerowych – wyposażyć w elementy bezpieczeństwa,

- w koncepcji należy uwzględnić projektowane przejścia /piesze i rowerowe/ krzyżujące się z linią kolejową w szczególności wzdłuż ciągów i szlaków rowerowych – wyposażyć w elementy bezpieczeństwa w szczególności koło wiaduktów przy drodze krajowej nr 48 i 79.

Oferty na wykonanie koncepcji można składać do 31 stycznia 2020 roku.

Kryteria wyboru to: cena – 60% oraz doświadczenie personelu kluczowego – 40%.

Koncepcja powinna zostać przygotowana do 31 października 2020 roku.  Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
Kozienice
budowa
tor
infrastruktura