TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Etapy i oceny czyli PKP Intercity próbują naprawić jedną lokomotywę
InfoRail.pl - Opublikowano: 07.05.2018 22:20:32
Etapiki i ocenki czyli PKP Intercity próbują naprawić jedną lokomotywę (foto: PSP)

Osiem miesięcy potrzebowały PKP Intercity na podjęcie jakiegokolwiek działania, które zmierzać ma do przywrócenia do ruchu lokomotywy EP08-006. Jak na przewoźnika, który notorycznie cierpi na brak szybkich elektrowozów to całkiem dobry wynik….

Osiem miesięcy potrzebowały PKP Intercity na podjęcie jakiegokolwiek działania, które zmierzać ma do przywrócenia do ruchu lokomotywy EP08-006. Jak na przewoźnika, który notorycznie cierpi na brak szybkich elektrowozów to całkiem dobry wynik….

7 maja PKP Intercity opublikowały zapytanie ofertowe w przedmiotowej sprawie. Przedmiotem zamówienia jest wykonania naprawy okresowej na 4-tym poziomie utrzymania oraz naprawy poawaryjnej wspomnianej lokomotywy elektrycznej serii EP08 nr 006. Przypomnijmy, że została ona rozbita w wypadku, do jakiego doszło w Kobylnicy, we wrześniu 2017 roku. Prowadząc TLK Podlasiak maszyna zderzyła się wówczas z pociągiem technicznym.

Oferty na wykonanie naprawy można składać do 15 maja 2018 roku. Ocena będzie realizowana w dwóch etapach:

Etap I

- złożenie ofert formalno-merytorycznych i handlowych wstępnych,

- ocena formalna i merytoryczna ofert na podstawie złożonych dokumentów; zamawiający dokona oceny ofert pod względem formalnym i merytorycznym na podstawie złożonych dokumentów na zasadzie: spełnia/nie spełnia); do kolejnego etapu zostaną dopuszczeni tylko ci oferenci, którzy spełnią wymagania zamawiajacego,

- ocena handlowa ofert wstępnych (dotyczy tylko ofert ważnych, niepodlegających odrzuceniu).

Etap II

- negocjacje (nie mniej niż 1 tura),

- zaproszenie do złożenia ofert handlowych ostatecznych.

Kryteria oceny ofert wstępnych:

Ocena formalna i merytoryczna – Zamawiający dokona oceny ofert pod względem formalnym i merytorycznym na podstawie złożonych dokumentów (na zasadzie: spełnia/nie spełnia).

Ocena handlowa, tj. kryterium ceny, rozumianej jako całkowita cena netto za wykonanie przedmiotu zamówienia, waga kryterium 100 pkt, maksymalna liczba punktów, jakie może uzyskać oferta w kryterium – 100 pkt.

Kryteria oceny ofert ostatecznych

Ocena handlowa, tj. kryterium ceny, rozumianej jako całkowita cena netto za wykonanie przedmiotu zamówienia, waga kryterium 100 pkt, maksymalna liczba punktów, jakie może uzyskać oferta w kryterium – 100 pkt.

Wybór oferty najkorzystniejszej:

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która w drugim etapie postępowania w wyniku przeprowadzonej oceny uzyska najwyższą liczbę punktów. W przypadku braku możliwości wybrania oferty najkorzystniejszej, z uwagi na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub uzyskały taką samą liczbę punktów, zamawiający wezwie oferentów, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych, których wartość nie będzie mogła być wyższa niż wartość zaproponowana podczas pierwotnych negocjacji.

Formuła wyboru firmy jest mocno zastanawiająca. Chodzi wszakże o wykonanie naprawy powypadkowej jednej lokomotywy. A mamy tu etapy i etapiki, oceny i ocenki, w których trudno się połapać. Nie zdziwi nas wcale brak ofert na wykonanie przedmiotowych prac przy tak skonstruowanym zamówieniu.Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
PKP Intercity
lokomotywa
EP08