TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

EN97 wymagają przeglądów P4. Z podziałem na 5 zadań
InfoRail.pl - Opublikowano: 14.05.2020 10:45:08
EN97 wymagają przeglądów P4. Z podziałem na 5 zadań

Warszawska Kolej Dojazdowa poszukuje wykonawcy określonych czynności naprawczych z zakresu naprawy czwartego poziomu utrzymania P4 13 sztuk elektrycznych zespołów trakcyjnych typu 33WE (EN 97).

Warszawska Kolej Dojazdowa poszukuje wykonawcy określonych czynności naprawczych z zakresu naprawy czwartego poziomu utrzymania P4 13 sztuk elektrycznych zespołów trakcyjnych typu 33WE (EN 97).

Przedmiot zamówienia podzielony jest na 5 części:

1) część nr 1: konserwacja i naprawa urządzeń energoelektronicznych;

2) część nr 2: konserwacja i naprawa tablic pneumatycznych i sprężarki wraz z zaworami rozrządczymi, bezpieczeństwa, nagłego hamowania i syren systemu pneumatycznego;

3) część nr 3: konserwacja i naprawa systemu sterowania elektronicznego pojazdów;

4) część nr 4: konserwacja i naprawa wózków napędowych i tocznych, silników trakcyjnych, przekładni osiowych oraz wyłączników szybkich;

5) część nr 5: konserwacja i naprawa bloków hamulcowych.

Prace powinny zostać wykonane do 30 czerwca 2022 roku.

Wymagane jest doświadczenie. Wykonawca spełni ten warunek, jeśli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizował co najmniej 1 usługę utrzymania pojazdów kolejowych, która polegała na naprawie co najmniej:

a) dla części nr 1 – 20 sztuk urządzeń elektroenergetycznych, do których zalicza się przetwornice, falowniki trakcyjne lub dławiki filtrów sieciowych;

b) dla części nr 2 – 8 sztuk tablic pneumatycznych lub sprężarek;

c) dla części nr 3 – 16 sztuk urządzeń systemu sterowania elektronicznego pojazdem kolejowym;

d) dla części nr 4 – 12 sztuk wózków napędowych lub tocznych, w tym minimum 4 silników trakcyjnych i 4 przekładni osiowych;

e) dla części nr 5 – 48 sztuk bloków hamulcowych.

W każdej części zamówienia Zamawiający oceni oferty zgodnie z poniższymi kryteriami:

1. cena oferty brutto – waga 85 %;

2. skrócenie terminu wykonania naprawy partii urządzeń – waga 15 %.

A oferty można składać do 17 czerwca 2020 roku.


Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
WKD
EN97
P4