TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

EN62-001 do przeglądu
InfoRail.pl - Opublikowano: 17.12.2019 11:45:43
EN62-001 do przeglądu

Przewozy Regionalne poszukują wykonawcy czynności trzeciego poziomu utrzymania dla pojazdu EN62-001.

Przewozy Regionalne poszukują wykonawcy czynności trzeciego poziomu utrzymania dla pojazdu EN62-001.

Ilość przeglądów P3 to dwie sztuki.

Wykonawca biorący udział w postępowaniu musi wykazać, że spełnia następujący warunek – w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje (w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych) co najmniej jedną umowę na wykonanie przeglądu trzeciego poziomu utrzymania o wartości brutto umowy nie mniejszej niż: 150 000,00 PLN. W przypadku umów niezakończonych Zamawiający weźmie pod uwagę wyłącznie wartość danej umowy w części faktycznie zrealizowanej, która będzie odpowiadać minimalnej wymagalnej wartości brutto.

Oferty do Warmińsko-Mazurskiego Oddziału można składać do 30 grudnia 2019 roku.

Jednostka EN62-001 jest własnością Urzędu Marszałkowskiego.Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
Przewozy Regionalne
warmińsko-mazurskie