TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

EN57AL i EN57AKM potrzebują napraw P4. Duży przetarg
InfoRail.pl - Opublikowano: 21.12.2018 09:12:25
EN57AL i EN57AKM potrzebują napraw P4. Duży przetarg (foto: KM)

Koleje Mazowieckie ogłosiły przetarg na wykonanie napraw poziomu P4 zmodernizowanych jednostek serii EN57.

Koleje Mazowieckie ogłosiły przetarg na wykonanie napraw poziomu P4 zmodernizowanych jednostek serii EN57.

Przetarg dotyczy 27 napraw w poziomie utrzymania P4 elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN57 o symbolu EN57AL oraz 23 napraw w poziomie utrzymania P4 elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN57AKM.

Zamówienie jest podzielone na dwie części, pierwsza obejmuje EN57AL, druga EN57AKM. Na realizację każdego będą 22 miesiące. Oferty można składać do 24 stycznia 2019 roku. Kryteria ofert to:

Okres udzielonej gwarancji jakości na cały elektryczny zespół trakcyjny - Waga: 20

Współczynnik niezawodności elektrycznego zespołu trakcyjnego - Waga: 10

Cena - Waga: 70.

O zamówienie może ubiegać się wykonawca, który wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie:

1) w zakresie zadania nr 1 co najmniej pięć napraw w poziomie utrzymania P4 lub wyższym elektrycznych zespołów trakcyjnych,

2) w zakresie zadania nr 2 co najmniej cztery naprawy w poziomie utrzymania P4 lub wyższym elektrycznych zespołów trakcyjnych.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości:

1) w zakresie zadania nr 1 – 700 000,00 PLN

2) w zakresie zadania nr 2 – 500 000,00 PLN.Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na

Sprawdź też:
Koleje Mazowieckie
EN57
P4