TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

EN57AL-2108 prawdopodobnie trafi na złom
InfoRail.pl - Opublikowano: 19.05.2020 12:45:27
EN57AL-2108 prawdopodobnie trafi na złom (foto: Straż Pożarna)

Niebawem miną dwa lata od wypadku, do którego doszło na przejeździe kolejowym pomiędzy Podjuchami a Daleszewem.

Niebawem miną dwa lata od wypadku, do którego doszło na przejeździe kolejowym pomiędzy Podjuchami a Daleszewem.

Brała w nim udział jednostka EN57AL-2108, która w zderzeniu z ciężarówką ucierpiała dość poważnie. Przez kilkanaście miesięcy ten zmodernizowany skład dosłownie gnił, był rozkradany i niszczony na tyłach lokomotywowni Szczecin Wzgórze Hetmańskie. Pod koniec marca został przetransportowany do Kruszewca. Wówczas podjęliśmy próbę ustalenia co dalej? Niestety przebicie się przez beton dezinformacji w Przewozach Regionalnych okazało się zadaniem niewykonalnym.

Ale jakieś informacje uzyskaliśmy. W CUPT.

CUPT prowadził w listopadzie 2019 r. kontrolę po zakończeniu realizacji projektu (kontrolę trwałości) spółki Przewozy Regionalne. Zakresem dofinansowanego ze środków UE przedsięwzięcia była modernizacja elektrycznych zespołów trakcyjnych, w tym pojazdu kolejowego EN57AL-2108 – poinformowała nas Karolina Grot, Naczelnik Wydziału ds. Komunikacji.

Ustalono, że 13 czerwca 2018 roku doszło do kolizji pojazdu kolejowego EN57AL-2108 z samochodem ciężarowym. Wynikiem zderzenia było wykolejenie pierwszego, drugiego, trzeciego i czwartego wózka oraz uszkodzenie całkowite członu Rb pojazdu kolejowego EN57AL-2108, a także uszkodzenie pozostałych dwóch członów S i Ra. Powyższa kolizja została opisana przez Państwową Komisję Badań Wypadków Kolejowych w Ministerstwie Infrastruktury.

CUPT w ramach swoich uprawnień jako strona umowy o dofinansowanie odpowiada m. in. za nadzorowanie utrzymania przez Beneficjenta zasady trwałości i celu projektu i w tym przypadku Beneficjent był zobowiązany do odtworzenia stanu środków trwałych. Powyższe było przedmiotem sformułowanych w wyniku kontroli zaleceń pokontrolnych, które podlegają monitorowaniu. Spółka poinformowała CUPT o zamiarze zakupu EZT serii EN57AL w przetargu organizowanym przez Województwo Zachodniopomorskie. Jeden z trzech pojazdów zastąpiłby wyłączony z eksploatacji na wskutek wypadku kolejowego pojazd 2108, zapewniając ciągłość trwałości projektu. Umowa z Województwem w ramach postępowania przetargowego została zawarta w dniu 4 marca 2020 roku, a odbiór pojazdów nastąpił w dniu 17 marca 2020 roku. Zakupione pojazdy, w tym również dedykowany do zastąpienia pojazdu 2108, obecnie oczekują w ZNT Kruszewiec na rozpoczęcie napraw P4, po realizacji których będą mogły zostać włączone do eksploatacji. Zgodnie z otrzymanymi informacjami od Beneficjenta powrót pojazdu do obsługi połączeń przewidzianych w projekcie datowany jest na pierwszą dekadę sierpnia 2020 roku – dodała przedstawicielka CUPT.

A zatem podsumowując EN57AL-2108 zostanie najprawdopodobniej skreślony ze stanu i formalnie zezłomowany. W praktyce będzie służył za magazyn części dla Przewozów Regionalnych. Jego miejsce formalnie zajmie odkupiony od województwa zachodniopomorski skład, również standardu EN57AL. Wszystkie trzy składy przejdą teraz naprawy P4, w ZNT Kruszewiec, i zapewne z wykorzystaniem części z powypadkowego składu.

W papierach wszystko zatem będzie się zgadzać. I po co robić z tego wielką tajemnicę? Na to pytanie, skierowane do Przewozów Regionalnych, prawdopodobnie nigdy nie poznamy odpowiedzi.Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
EN57AL
Przewozy Regionalne
wypadek