TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Dziś nie poznamy oferentów w przetargu na szt-y dla PR
InfoRail.pl - Opublikowano: 26.01.2017 09:44:01
Dziś nie poznamy oferentów w przetargu na szt-y dla PR

Dziś mieliśmy poznać oferentów w przetargu na dostawę spalinowych zespołów trakcyjnych dla Przewozów Regionalnych. Nie poznamy.

Dziś mieliśmy poznać oferentów w przetargu na dostawę spalinowych zespołów trakcyjnych dla Przewozów Regionalnych. Nie poznamy.

Przewoźnik bowiem zmienił termin składania ofert, wydłużając go o tydzień. Nowa data to 2 lutego 2017 roku.

Przypomnijmy, że zamówienie dotyczy dostawy trzech nowych dwuczłonowych spalinowych zespołów trakcyjnych. Pojazdy będą przeznaczone do realizacji pracy przewozowej w ruchu regionalnym na różnych kategoriach linii kolejowych o wysokości peronów 300-760 mm. Wykonawca w ramach zamówienia zobligowany będzie do dokonania przeszkolenia, a następnie certyfikowania przedstawicieli zamawiającego w zakresie utrzymania pojazdów na poziomach utrzymania od P1 do P4.

Dostarczane pojazdy powinny spełniać ogólne wymagania w zakresie przystosowania do ruchu regionalnego przy spełnieniu warunku znacznych oszczędności w kosztach uruchamianych pociągów z uwagi na wykorzystanie tańszego lekkiego taboru. Do głównych cech pojazdów, wymaganych przez zamawiającego należy zaliczyć m.in.: zastosowanie ekonomicznych silników spalinowych nowej generacji o niskim zużyciu paliwa, klimatyzacja kabiny maszynisty i części pasażerskiej, monitoring wnętrza pojazdu, tempomat.

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji, zgodnie z którym może zwiększyć liczbę dostarczonych pojazdów o maksymalnie dwa. Decyzja o skorzystaniu z prawa opcji, o którym mowa powyżej, zostanie podjęta nie później niż do dnia 15 lipca 2017 roku.

W międzyczasie odwołanie od warunków przetargowych złożył do KIO Newag. Ostatecznie zostało ono wycofane.Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
Przewozy Regionalne
szt