TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Dwie EU07A do naprawy
InfoRail.pl - Opublikowano: 06.03.2018 09:49:10
Dwie EU07A do naprawy

PKP Intercity muszą wykonać naprawy okresowe na 4-tym poziomie utrzymania 2 lokomotyw elektrycznych serii EU07A.

PKP Intercity muszą wykonać naprawy okresowe na 4-tym poziomie utrzymania 2 lokomotyw elektrycznych serii EU07A.

Przewoźnik ogłosił właśnie przetarg na wykonanie tych prac. Zamawiający wymaga wykonania naprawy rewizyjnej jednej lokomotywy (czas postoju lokomotywy w naprawie) w terminie nie dłuższym niż 90 dni kalendarzowych oraz udzielenia pisemnej gwarancji jakości na wykonaną usługę, a także rękojmi, przez okres minimum 24 miesięcy w odniesieniu do każdej lokomotywy.

Oferty można składać do 18 kwietnia 2018 roku. Kryteria wyboru to:

Okres gwarancji i rękojmi - Waga: 10

Termin wykonania naprawy rewizyjnej 1 lokomotywy - Waga: 10

Cena - Waga: 80.

Wymagane jest doświadczenie. O zamówienie może ubiegać się wykonawca, który w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał dostawę lub naprawę co najmniej 1 pojazdu kolejowego z napędem elektrycznym.

Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 46 000,00 PLN.



Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
EU07A
PKP Intercity
P4