TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Dwa EN57AKŚ potrzebują napraw P4
InfoRail.pl - Opublikowano: 05.09.2018 09:43:59
Dwa EN57AKŚ potrzebują napraw P4

Koleje Śląskie poszukują wykonawcy naprawy 4. poziomu utrzymania dwóch elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN57AKŚ wraz z wykonaniem prac dodatkowych.

Koleje Śląskie poszukują wykonawcy naprawy 4. poziomu utrzymania dwóch elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN57AKŚ wraz z wykonaniem prac dodatkowych.

Będzie na nie 60 miesięcy. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał należycie (a w przypadku świadczeń okresowych lub o charakterze ciągłym również wykonuje należycie) co najmniej dwie usługi obejmujące swoim zakresem wykonanie naprawy 4 lub 5 poziomu utrzymania co najmniej czterech elektrycznych zespołów trakcyjnych opartych o napęd asynchroniczny.

Oferty można składać do 12 października 2018 roku.Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
Koleje Śląskie
P4