TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Dwa EN57 za dwa brakujące Elfy2 w Kolejach Śląskich. Umowa z Przewozami Regionalnymi
InfoRail.pl - Opublikowano: 12.02.2020 10:45:10
Dwa EN57 za dwa brakujące Elfy2 w Kolejach Śląskich. Umowa z Przewozami Regionalnymi

Jak już informowaliśmy na łamach InfoRail.pl Koleje Śląskie eksploatują dwa EN57 od Przewozów Regionalnych.

Jak już informowaliśmy na łamach InfoRail.pl Koleje Śląskie eksploatują dwa EN57 od Przewozów Regionalnych.

Teraz poznaliśmy szczegóły umowy w zakresie dzierżawy pojazdów, której przedmiotem będzie wymiana pojazdów kolejowych pomiędzy przewoźnikami.

Brak terminowej dostawy 2 pojazdów 3-członowych w ramach zawartej umowy, w tym przeniesienie przez PESA realizacji zamówienia na 2020 r. skutkuje powstaniem negatywnych konsekwencji dla Kolei Śląskich. W szczególności brak zapewnienia odpowiedniej ilości pojazdów, tj. w miejsce niedostarczonych dwóch pojazdów trzyczłonowych, skutkuje uniemożliwieniem działań statutowych spółki. Konieczne jest podjęcie bezzwłocznych działań mających na celu zapewnienie odpowiedniej ilości pojazdów, tj. w miejsce tych niedostarczonych, tak aby zapewnić prawidłową realizację aktualnie obowiązującego rozkładu jazdy. Odnosząc powyższe do regulacji Pzp zachodzi również przesłanka konieczności podjęcia natychmiastowych działań i braku możliwości przeprowadzenia stosownych procedur przetargowych. Podkreślenia wymaga, że dopiero w miesiącu grudniu rozpoczął się proces produkcji pojazdów co sugeruje dostawę w drugiej połowie 2020 r. Wcześniej Koleje Śląskie nie były informowane o konkretnej dacie dostawy wykraczającej poza harmonogram umowny. Stąd konieczne jest natychmiastowe pozyskanie taboru zastępczego. Przeprowadzenie natomiast procedur przetargowych dawałoby możliwość pozyskania pojazdów dzierżawionych za około 2- 3 miesiące. W tym czasie niemożliwa byłaby prawidłowa realizacja przewozów pasażerskich na terenie województwa śląskiego. Wymiana dotyczyć będzie spalinowego zespołu trakcyjnego stanowiącego własność spółki Koleje Śląskie w zamian za 2 elektryczne zespoły trakcyjne będące własnością spółki Przewozy Regionalne sp. z o. o. 

Obecnie wykorzystywanie pojazdu SZT w aktualnych oraz planowanych obiegach nie jest uzasadnione ekonomicznie. Eksploatacja tylko jednej sztuki pojazdu spalinowego wiąże się z kosztami związanymi m.in. z koniecznością utrzymywania wymaganych stanów magazynowych części zamiennych jak również ponoszenie kosztów związanych z zachowaniem uprawnień maszynistów, drużyn konduktorskich, a także pracowników działu utrzymania. Usługi przewozowe realizowane przez spółkę odbywają są na terenie, w którym prawie cały obszar pokryty jest liniami zelektryfikowanymi. Użytkowanie pojazdu spalinowego może być realizowane tylko z koniecznością wykonywania dodatkowych przejazdów związanych z przeprowadzaniem czynności tankowania co wiąże się z ponoszeniem dodatkowych kosztów, a także zawarciem stosownych umów na dostawy paliwa i wynikające z nich ograniczenia lokalizacji obiegów. Realizacja umowy jest związana z istotnym interesem zamawiającego. Biorąc pod uwagę zwiększającą się liczbę pasażerów na trasach zelektryfikowanych, pozyskane elektryczne zespoły trakcyjne przyczynią się do prowadzenia prawidłowej realizacji przewozów pomimo niezachowania terminowości dostaw przez PESA Bydgoszcz S.A. w zakresie dostarczania 2 sztuk fabrycznie nowych 3-członowych elektrycznych zespołów trakcyjnych w ramach zamówienia uzupełniającego zgodnie z aneksem do umowy z dnia 18 października 2016 roku. Do dnia dzisiejszego żaden z nowych pojazdów nie został dostarczony do Spółki. Termin obowiązywania umowy jest w zakresie tego rodzaju umowy uzasadniony operacyjnie i ekonomicznie.Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
Koleje Śląskie
Przewozy Regionalne
SA138
EN57