TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Duże zainteresowanie naprawami siódemek PKP Intercity
InfoRail.pl - Opublikowano: 06.08.2020 09:45:23
Duże zainteresowanie naprawami siódemek PKP Intercity

Aż cztery oferty wpłynęły w przetargu na wykonanie naprawy okresowej na 4-tym poziomie utrzymania 48 lokomotyw elektrycznych serii EU/EP07.

Aż cztery oferty wpłynęły w przetargu na wykonanie naprawy okresowej na 4-tym poziomie utrzymania 48 lokomotyw elektrycznych serii EU/EP07.

Przedmiot zamówienia podzielony jest na 3 części:

1) część 1 – wykonanie napraw na 4-tym poziomie utrzymania 16 szt. lokomotyw serii EU/EP07;

2) część 2 – wykonanie napraw na 4-tym poziomie utrzymania 16 szt. lokomotyw serii EU/EP07;

3) część 3 – wykonanie napraw na 4-tym poziomie utrzymania 16 szt. lokomotyw serii EU/EP07.

Wartość szacunkowa każdej części to 16.001.904,63 zł brutto bez prawa opcji oraz 23.002.737,90 z prawem opcji.

Oferty złożyli:

1) ZNTKiM Gdańsk na wszystkie trzy części. W pierwszej i drugiej z nich oferta opiewa na kwotę 15.397.474,56 zł brutto bez prawa opcji i 22.290.694,68 zł brutto z prawem opcji, w trzeciej zaś na kwotę 15.348.274,56 zł brutto i 22.167.694,68 zł brutto. Firma zaproponowała też terminy wykonania naprawy jednej lokomotywy odpowiednio do części 61, 58 i 56 dni kalendarzowych oraz 18, 18 i 24 miesiące gwarancji;

2) Olkol Oleśnica na wszystkie trzy części. Zaproponowane ceny brutto to odpowiednio bez prawa opcji i z prawem opcji: 14.077.489,73 zł oraz 20.369.692,73 zł, 15.078.709,73 zł oraz 21.806.332,73 zł, 15.865.909,73 zł oraz 22.937.932,73 zł. Terminy wykonania dla jednej lokomotywy to odpowiednio 50, 56 i 35 dni kalendarzowe. Gwarancja to odpowiednio 72, 60 i 60 miesięcy;

3) PKP CARGOTABOR na wszystkie trzy części z ceną brutto odpowiednio bez prawa opcji i z prawem opcji: 14.694.796,03 zł oraz 21.123.769,29 zł, 14.497.996,03 zł oraz 20.840.869,29 zł, 14.124.076,03 zł oraz 20.303.359,29 zł. Terminy wykonania dla jednej lokomotywy to odpowiednio 44, 39 i 35 dni kalendarzowe;

4) SPS Lisi Ogon i SPS ASO Piotr Mieczkowski na część 2 i 3 z ceną brutto bez prawa opcji i z prawem opcji dla każdej z nich: 21.359.117,28 zł oraz 30.797.826,09 zł. W obu częściach zaproponowano 63-dniowy termin realizacji jednej lokomotywy oraz 18 miesięcy gwarancji.     

Prawo opcji obejmuje zwiększenia liczby naprawianych lokomotyw:

1) część 1 – wykonanie napraw na 4-tym poziomie utrzymania maksymalnie do 7 szt. lokomotyw serii EU/EP07;

2) część 2 – wykonanie napraw na 4-tym poziomie utrzymania maksymalnie do 7 szt. lokomotyw serii EU/EP07;

3) część 3 – wykonanie napraw na 4-tym poziomie utrzymania maksymalnie do 7 szt. lokomotyw serii EU/EP07.

Przypomnijmy, że zamawiający oczekuje, że w każdej z części przedmiot zamówienia ma zostać wykonany w ciągu 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy albo do wyczerpania maksymalnego wynagrodzenia Wykonawcy w zależności od tego, które z powyższych zdarzeń nastąpi pierwsze. Wykonanie naprawy na 4-tym poziomie utrzymania jednej lokomotywy (czas postoju lokomotywy w naprawie) nastąpić będzie musiało w terminie nie dłuższym niż 56 dni kalendarzowych. Termin wykonania naprawy jednej lokomotywy stanowi kryterium oceny ofert. Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę rękojmi i gwarancji na pracę całej lokomotywy po wykonanej naprawie przez okres minimum 24 miesięcy. Okres gwarancji i rękojmi lokomotywy po wykonanej naprawie stanowi również kryterium oceny ofert.

A skoro mowa o kryteriach to przypomnimy, że oferty będą oceniane w oparciu o:

Termin wykonania naprawy jednej lokomotywy - Waga: 20

Okres gwarancji i rękojmi lokomotywy po wykonanej naprawie - Waga: 10

Cena - Waga: 70.

Czekamy na decyzje komisji przetargowej, ale faworyt jest dostrzegalny.  


Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
PKP Intercity
lokomotywa
EP07
EU07