TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Dragon2 PKP CARGO poprowadził pierwszy skład. I to jaki!
InfoRail.pl - Opublikowano: 14.12.2018 17:08:11
Dragon2 PKP CARGO poprowadził pierwszy skład. I to jaki! (foto: Facebook/PKP CARGO)

Dragon2 dla PKP CARGO już na szlaku. Dziś (14 grudnia) lokomotywa poprowadziła Pociąg Noego.

Dragon2 dla PKP CARGO już na szlaku. Dziś (14 grudnia) lokomotywa poprowadziła Pociąg Noego.

Aby podkreślić zaangażowanie na rzecz ochrony klimatu oraz zdobyć serca i umysły ludzi dla idei zmian w transporcie, członkowie koalicji Rail Freight Forward wybrali Gliwice jako oficjalne miejsce odjazdu Pociągu Noego. Pociąg ten odwiedzi kolejno: Wiedeń (14.01.19), Berlin (24.01.19), Paryż (5.02.19) i Brukselę (20.02.19). W każdym mieście wybitni lokalni artyści uliczni stopniowo zamienią pociąg w najdłuższe ruchome dzieło sztuki na świecie, inspirowane najstarszą opowieścią o aktywizmie ekologicznym.

Przypomnijmy, że Dragon 2 to lokomotywa wyprodukowana przez Newag. Jest pierwszą w Europie sześcioosiową lokomotywą w pełni zgodną z Technicznymi Specyfikacjami Interoperacyjności (TSI 2014) wyposażona w ETCS poziom 2.

W lokomotywie zabudowano przekształtniki oparte na węgliku krzemu (SiC), zapewniające bezawaryjną pracę w wysokich temperaturach, zmniejszenie poziomu hałasu, ograniczenie strat energii o 50% oraz zmniejszenie rozmiarów i masy urządzeń o 60%.

Loko­mo­tywa Dra­gon 2 wyko­rzy­stuje naj­no­wo­cze­śniej­sze, nie­za­wodne tech­no­lo­gie które zapew­niają wysoki komfort pracy maszy­ni­sty. Głów­nym atu­tem Dra­gona 2jest bar­dzo duża siła pocią­gowa, która w połącze­niu zdużą masą loko­mo­tywy, efek­tyw­nym sys­te­mem anty­po­śli­zgo­wym oraz napę­dem na każdą oś, umoż­li­wia pro­wa­dze­nie cięż­kich skła­dów towa­ro­wych. Nabywcą pierwszych lokomotyw jest największy polski kolejowy operator logistyczny PKP Cargo S.A. w ramach zawartej umowy dostawy trzech lokomotyw tego typu.Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
Dragon2
PKP CARGO
lokomotywa
Dyskutuj pod tym artykułem bezpośrednio na !

Dodaj komentarz

Aby móc dodawać komentarze należy się zalogować
Portal TransInfo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy. Mechanizm komentowania służy merytorycznej dyskusji dotyczącej informacji oraz materiałów umieszczanych w Portalu TransInfo.pl. Pragnąc przestrzegać obowiązującego prawa oraz zachować merytoryczny charakter dyskusji informujemy, że komentarze pozamerytoryczne, obraźliwe, utrzymane w tonie lekceważącym osoby trzecie lub zawierające jednoznaczne oskarżenia wobec tych osób będą usuwane. InfoBus zastrzega również sobie prawo redakcji bądź skrótów pojawiających się na portalu opinii.