TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Dotacja dla PKP Intercity będzie rosła, przewoźnik ma poprawiać jakość usług
InfoRail.pl - Opublikowano: 10.10.2018 11:45:33 5 komentarzy
Dotacja dla PKP Intercity będzie rosła, przewoźnik ma poprawiać jakość usług

W odpowiedzi na interpelację posła Ryszarda Petru Ministerstwo Infrastruktury przedstawiło kwoty dotacji dla PKP Intercity w latach 2019-2021.

W odpowiedzi na interpelację posła Ryszarda Petru Ministerstwo Infrastruktury przedstawiło kwoty dotacji dla PKP Intercity w latach 2019-2021.

Jak podał wiceminister Andrzej Bittel w związku z realizacją usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, PKP Intercity otrzymują rekompensatę z tytułu poniesionych kosztów w postaci dotacji z budżetu państwa. Podstawą do planowania wielkości subsydiowania przewozów międzywojewódzkich z budżetu państwa są postanowienia uchwały Rady Ministrów nr 99/2018 z dnia 18 lipca 2018 r. zmieniającej uchwałę w sprawie finansowania międzywojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich. Uchwała ta przewiduje, że Rada Ministrów przeznaczy na zapewnienie prawidłowego funkcjonowania międzywojewódzkich przewozów pasażerskich, wykonywanych na podstawie umowy o świadczenie usług publicznych, w okresie obowiązywania umowy w latach 2011-2021 (do 25 lutego 2021 r.), kwotę brutto 4 778 109,3 tys. zł. Ponadto, wysokość dotacji budżetowej przeznaczanej na dofinansowanie przewozów dalekobieżnych określa corocznie ustawa budżetowa.

W ramach ww. uchwały zaplanowany został wzrost wydatków z budżetu państwa na rok 2019, 2020 i 2021 (styczeń – luty) i przedstawia się następująco:

w 2019 r. wzrost o 25,00 mln zł do kwoty 600,092 mln zł;

w 2020 r. wzrost o kwotę 81,180 mln zł do kwoty 680,223 mln zł;

w 2021 r. wzrost o kwotę 16,613 mln zł do kwoty 117,006 mln zł (umowa do 25 lutego 2021 r.).

W ramach Umowy ramowej PKP Intercity zostały zobowiązana do poprawy jakości świadczonych usług przewozowych poprzez realizację zakupu nowego i modernizację eksploatowanego taboru, wykorzystywanego do obsługi połączeń objętych Umową ramową. Planowane włączenie do Umowy ramowej nowych taborowych projektów inwestycyjnych skutkuje zwiększeniem zapotrzebowania na rekompensatę z tytułu wykonywanych przewozów międzywojewódzkich, a więc zwiększeniem zobowiązań budżetu państwa w okresie 2019-2021 (styczeń – luty), tj. do końca obowiązywania Umowy ramowej. Biorą pod uwagę, że rekompensata wypłacana Przewoźnikowi stanowi różnicę pomiędzy rzeczywistymi kosztami i faktycznie uzyskanymi przychodami z wykonywania przewozów i jest powiększana o rozsądny zysk, uwzględnienie nowych inwestycji w obliczeniach należnej Przewoźnikowi rekompensaty wpływa na:

koszty wykonywania zadania – w kosztach uwzględnia się koszty finansowe związane z inwestycjami i częściowo amortyzację zakupionego lub zmodernizowanego taboru,

poziom marży rozsądnego zysku – wartość zależy od wartości majątku zaangażowano do realizacji przewozów.

Jak dodał Bittel na wzrost rekompensaty wypłacanej PKP Intercity wpływa również wysokość pracy eksploatacyjnej która w 2015 roku wyniosła 31,9 mln pociągokilometrów a w 2017 r. 43,9 mln pociągokilometrów, a więc o 37,7 % więcej, niż w roku 2015. Ponadto, w ciągu 7 miesięcy 2018 r. praca eksploatacyjna wykonana w ramach Umowy ramowej wyniosła 27,2 mln pockm. W związku z powyższym PKP Intercity przeznaczają środki z rozsądnego zysku przede wszystkim na zakup i modernizację taboru kolejowego w celu polepszania jakości świadczonych usług przewozowych i tym samym, zachęcania pasażerów do korzystania z tych usług. W 2017 roku, w ramach przewozów międzywojewódzkich zamawianych przez Ministra skorzystało ok. 35 mln pasażerów, czyli o 68,8% więcej niż w 2015 r.Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
PKP Intercity
Ministerstwo Infrastruktury
Andrzej Bittel
 • Sebastian Pioro – 10.10.2018

  Taaaak poprawią spóźnienia na większe 😁😁😁

 • Bartłomiej Kaliniak – 10.10.2018

  No ładnie poprawiają jakość nie mająć lokomotyw spalinowych do obsługi szlaków niezelektryfikowanych :D

 • Robert Bartkowiak – 10.10.2018

  Maciej :D :D Co powiesz do tego? :P

 • Kamil Nowakowski – 10.10.2018

  Wyższe usługi? Czyli kolejne InterCity premium? 😷 Jednak wole PolRegio, zawsze przyjadą bez dużego opóźnienia 😅

 • kolejFAN – 10.10.2018

  jakość usług? gamy, nurki, SKPL zamiast Staszica,Karpat,Małopolski,Hetmana itd, czeskie wagony z pożyczki krótkoterminowej, brak rewizji, niewygodne tramwaje, składy 2-3 wagonowe? to jest ta jakość usług?

 • Alibaba – 10.10.2018

  A to Intercity ma tramwaje? A w jakim mieście jeżdżą?

 • kolejFAN – 11.10.2018

  ma, nigdy nie widziałeś flirta lub dartha czy edyty?Masz słaby wzrok albo nie jeździsz pociagami i nie widzisz tych pseudodalekobieżnych tramwajów.

 • Alibaba – 11.10.2018

  Jesteś bardziej upośledzony niż wydaje się to na pierwszy rzut oka

 • kolejFAN – 12.10.2018

  a Ty jesteś picofanem albo ślepy? do okulisty proszę. Tramwajofil

Dyskutuj pod tym artykułem bezpośrednio na !