TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Dolnośląskie SA134 i SA135 do P4
InfoRail.pl - Opublikowano: 13.11.2017 12:28:29 1 komentarz
Dolnośląskie SA134 i SA135 do P4 (foto: KD)

Po dolnośląskich Impulsach pora na informacje o SA134 i SA135. A te potrzebują P4. Koleje Dolnośląskie ogłosiły już przetarg.

Po dolnośląskich Impulsach pora na informacje o SA134 i SA135. A te potrzebują P4. Koleje Dolnośląskie ogłosiły już przetarg.

Ten obejmuje wykonanie obsługi technicznej poziomu utrzymania P4 wraz z pracami dodatkowymi w autobusach szynowych SA134-006, SA134-007, SA135-001, SA135-002.

Szacunkowa wartość tego zamówienia to 11 400 000.00 PLN netto. Na wykonanie powyższych prac będzie 12 miesięcy. O zamówienie może ubiegać się wykonawca, który w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał co najmniej jedną usługę, obejmującą swoim zakresem wykonanie obsługi technicznej poziomu utrzymania P3 lub P4 co najmniej jednego autobusu szynowego.

Oferty można składać do 21 grudnia 2017 roku. Podobnie jak w przypadku Impulsów Zamawiający zastrzega sobie możliwość zastosowania tzw. "procedury odwróconej". Oznacza to, że najpierw może dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli Wykonawca, o którym mowa powyżej, uchyla się zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może zbadać, czy nie polega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
SA134
SA135
Koleje Dolnośląskie
P4
  • realista – 13.11.2017

    No to teraz dopiero będzie gumolandia. Przewoźnicy drogowi zakasajcie rękawy bo szynobusy idą do naprawy. Swoją drogą trakcja spalinowa zawsze była słabym ogniwem kd. I zawsze łatała dziury elektrycznej i za to tak często kd korzysta z pomocy trakcji trzeciej czyli gumowej. Pieniążki jakie idą na ten cel nie są jednak z gumy. Pozdrawiam wszystkich konduktorów i kierownikow kd życząc im jak najmniej podróżowania gumą czyli komunikacją zastepczą. Wiem ze tego nie znoszą i wcale sie nie dziwie bo pasazerowie tez. Natomiast zarząd kd chyba lubi taką formę uzupelniania dziur w swym taborze. Pozdrawiam jak zwykle mojego ulubionego strażnika ładu i porządku w kd towarzysza W.

Zapraszamy do dyskusji także na naszym profilu ! W jednym miejscu wszystkie środki transportu publicznego!