TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Dolnośląskie najwięcej wydaje na transport
InfoRail.pl - Opublikowano: 26.06.2020 08:45:56
Dolnośląskie najwięcej wydaje na transport

Dolnośląski sejmik udzielił w czwartek absolutorium dla zarządu województwa za 2019 rok. Radni przyjęli również sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok. Zamknął się on kwotą 1 mld 180 mln zł dochodów i 1 mld 115 mln zł wydatków.

Dolnośląski sejmik udzielił w czwartek absolutorium dla zarządu województwa za 2019 rok. Radni przyjęli również sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok. Zamknął się on kwotą 1 mld 180 mln zł dochodów i 1 mld 115 mln zł wydatków.

Za udzieleniem absolutorium głosowało 20 radnych, 14 było przeciw, jedna osoba wstrzymała się od głosu.

Województwem dolnośląskim rządzi koalicja Prawa i Sprawiedliwości z Bezpartyjnymi Samorządowcami, która ma w 36-osobowym sejmiku większość 21 radnych. Marszałek dolnośląski Cezary Przybylski, dziękując za udzielone absolutorium, podkreślił, że Dolny Śląsk jest jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się regionów w całej Unii Europejskiej.

"To zasługa i sukces nie tylko samorządu województwa, ale wszystkich Dolnoślązaków, którzy ciężko pracują, by nasz region tak dynamicznie się rozwijał i by jakość życia w każdym aspekcie się poprawiała" - powiedział Przybylski.

Podkreślił, że po raz kolejny znaczna część budżetu, bo przeszło 520 mln zł, przeznaczona została na transport. "Mam tu na myśli zarówno niezbędne inwestycje drogowe, ale i organizowanie i dotowanie kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich. Mocno stawiamy na dobrą infrastrukturę transportową, ponieważ to od niej zależy zarówno rozwój gospodarczy regionu, jak i komfort przemieszczania się Dolnoślązaków i turystów" - mówił Przybylski.

W 2019 roku zarząd województwa przejął od PKP kolejne nieczynne linie kolejowe o łącznej długości blisko stu kilometrów. Kolejowa mapa Dolnego Śląska docelowo zostanie rozszerzona o ponad 20 nowych tras o łącznej długości około 400 km.

"Przejmowanie i uruchamianie kolejnych tras ma ogromne znaczenie w walce z wykluczeniem komunikacyjnym w różnych częściach województwa, ale ma również pozytywny wpływ na rozwój turystyki w regionie" - dodał marszałek.

W 2019 r., niespełna rok od przejęcia przez samorząd województwa, została wyremontowana linia kolejowa między Bielawą a Dzierżoniowem, która obecnie służy podróżnym. Koszty jej rewitalizacji wyniosły niemal 15 mln zł.

W 2019 roku Koleje Dolnośląskie przewiozły niemal 14,1 mln pasażerów, co stanowiło wzrost liczby podróżnych o ponad 2,4 mln pasażerów w odniesieniu do roku wcześniejszego.

Budżet woj. dolnośląskiego w 2019 roku zamknął się po stronie dochodów kwotą 1 mld 180 mln zł, co stanowi 102,9 proc. wykonania planu oraz po stronie wydatków kwotą 1 mld 115 mln zł (98,4 proc. planu). Uzyskano nadwyżkę budżetową w kwocie 65, 6 mln zł i wysoką nadwyżkę operacyjną w kwocie 275 mln zł. Zmniejszono też zadłużenie wobec 2018 roku o 80 mln zł.

Najwięcej pieniędzy wydano na transport - 520 mln zł, kulturę - 99,4 mln zł, edukację i naukę - 99 mln zł, wsparcie rozwoju regionalnego - 85,7 mln zł i ochronę zdrowia - 76,2 mln zł. Dochody województwa w 2019 roku pochodziły w większości z podatku CIT - 529 mln zł i PIT - 145 mln zł oraz z subwencji ogólnej – 64 mln zł i dotacji – 206 mln zł.(PAP)


Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
dolnośląskie
Koleje Dolnośląskie