TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Dolnośląski EN57AL-1542 potrzebuje P4
InfoRail.pl - Opublikowano: 11.05.2020 16:45:29
Dolnośląski EN57AL-1542 potrzebuje P4 (foto: KD)

Koleje Dolnośląskie poszukują wykonawcy obsługi technicznej poziomu utrzymania P4 wraz z pracami dodatkowymi w elektrycznym zespole trakcyjnym EN57AL-1542.

Koleje Dolnośląskie poszukują wykonawcy obsługi technicznej poziomu utrzymania P4 wraz z pracami dodatkowymi w elektrycznym zespole trakcyjnym EN57AL-1542.

Mają one zostać wykonane zgodnie z dokumentacją systemu utrzymania, dokumentacją techniczną, dokumentacją techniczno-ruchową, a także odpowiednimi polskimi normami, normami branżowymi obowiązującymi w okresie trwania umowy.

Na ich realizację będzie 70 dni.

Oferty w przetargu można składać do 16 czerwca 2020 roku.

O zamówienie może ubiegać się wykonawca, który w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał co najmniej jedną usługę, obejmującą swoim zakresem wykonanie obsługi technicznej poziomu utrzymania P4 lub P5 co najmniej jednego elektrycznego zespołu trakcyjnego z napędem asynchronicznym.

Jako jedyne kryterium wyboru wskazana została cena.


Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
Koleje Dolnośląskie
EN57AL
P4