TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Dlaczego pasażer musi okazywać konduktorowi dokument tożsamości?
InfoRail.pl - Opublikowano: 30.04.2018 09:52:27
Dlaczego pasażer musi okazywać konduktorowi dokument tożsamości?

Kwestia konieczności okazywania dokumentu tożsamości konduktorowi przy sprawdzaniu biletów zakupionych przez Internet niemal od zawsze wzbudzała kontrowersje. Dlaczego jest to konieczne?

Kwestia konieczności okazywania dokumentu tożsamości konduktorowi przy sprawdzaniu biletów zakupionych przez Internet niemal od zawsze wzbudzała kontrowersje. Dlaczego jest to konieczne?

Otóż, jak informuje Ministerstwo Infrastruktury, podstawowy filar przepisów regulujących działalność transportu należy do dziedziny prawa cywilnego. Zalicza się do niego przede wszystkim przepisy normujące stosunki umowne między przedsiębiorstwami transportowymi a ich klientami. Nabycie dokumentu upoważniającego do przejazdu jest czynnością prawa cywilnego, opartą na zasadzie autonomii woli stron. Strona, która przystępuje do umowy przewozu zobowiązana jest wypełnić wszystkie warunki kontraktu, w tym podać imię i nazwisko podróżnego dla którego dany bilet nabywa. Ponadto zasady umowy przewozu, jednolite dla wszystkich gałęzi transportu kolejowego normuje Prawo przewozowe z dnia 15 listopada 1984 r. Ustawa ta przewiduje możliwość dostosowania uregulowań ze względu na specyfikę poszczególnych gałęzi transportu – w przepisach wykonawczych, a ponadto w regulaminach, jakie mogą wydawać sami przewoźnicy oraz stosowanych przez nich taryfach i cennikach.

Zawarcie umowy przewozu przez nabycie biletu na przejazd ma znamiona konsensusu opartego na wyraźnych oświadczeniach woli osoby zamierzającej skorzystać z danej usługi oraz przewoźnika. Bilet spełnia funkcję dowodu zawarcia umowy przewozu i opłacenia należności przewozowych oraz legitymuje posiadacza do przejazdu wskazanym środkiem transportowym i korzystania z określonych uprawnień. Aby bilet mógł spełniać wymienione funkcje, powinien zawierać określone dane, przy czym liczba i szczegółowość danych zawartych w bilecie jest uzależniona od rodzaju środka transportu, stosowanych przez przewoźnika rodzajów biletów i kanałów sprzedaży.

Ze względu na funkcje legitymacyjne i dowodowe, biletem ważnym na przejazd jest wydany przez przewoźnika bilet, którego wszystkie wzmianki odpowiadają danemu przejazdowi, a więc termin, relacja, kategoria usługi, a w przypadku biletów internetowych – imię i nazwisko podróżnego. W regulaminach dotyczących sprzedaży internetowej określono, że osoba nabywająca bilet podaje w procesie zakupu tylko imię i nazwisko podróżnego, który podczas kontroli w pociągu jest zobowiązany okazać, oprócz biletu, dokument ze zdjęciem potwierdzający jego tożsamość. Takie określenie danych osobowych na bilecie nie pozostaje w sprzeczności z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., natomiast uniemożliwia wykorzystanie tego samego biletu internetowego przez kilka osób jednocześnie.

Zasadniczym celem zabezpieczenia biletu internetowego przez podanie imienia i nazwiska pasażera jest zabezpieczenie transakcji przed możliwością nadużyć, np. przejazdu kilku osób na podstawie tego samego biletu, co naraża przewoźnika na potencjalną utratę wpływów z prowadzonej działalności. Bilety internetowe są drukowane samodzielnie albo zapisywane w formie elektronicznej przez samego podróżnego, natomiast blankiety biletowe wydawane w kasach biletowych czy biletomatach są drukami ścisłej rejestracji co powoduje, że tak wydany bilet jest zabezpieczony przed nadużyciami polegającymi na wielokrotnym kopiowaniu. Zatem powodem obowiązku okazania dokumentu tożsamości przez pasażera w trakcie kontroli biletowej, jest konieczność weryfikacji przez drużynę konduktorską zgodności danych na bilecie z dokumentem potwierdzającym tożsamość pasażera. W PKP Intercity S.A. taka praktyka obowiązuje od 2005 roku i jest stosowana powszechnie również przez innych przewoźników kolejowych w Polsce i w Europie.

Wobec powyższego, mając na względzie konieczność właściwej weryfikacji biletu internetowego oraz przeciwdziałanie ewentualnym nadużyciom podróżni odbywający przejazd na podstawie biletów imiennych zakupionych w drodze elektronicznej proszeni są w trakcie kontroli o okazanie dokumentu stwierdzającego tożsamość, w celu potwierdzenia zgodności danych widniejących na bilecie z danymi osoby, która z niego korzysta.Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
bilet
PKP Intercity
Przewozy Regionalne
 • Wieczorek Dariusz – 01.05.2018

  Żeby uniknąć dwóch podróży na jednym bilecie pociągiem Intercity wystarczyłaby... miejscówka, która i tak jest na tym bilecie. Pomijając fakt, że taki bilet ma zarówno numer seryjny (tak jak blankietowy), jak i coś, czego nie ma blankiet (więc jest od niego bezpieczniejszy) – fotokod.

 • Waldemar Korczyk – 01.05.2018

  aby sprawdzić czy osoba wykazana na bilecie ma prawo do przejazdu ulgi itp.

 • Jakub Zurek – 01.05.2018

  Może dałoby sie ten artykuł na język polski przetłumaczyć? Nie wszyscy czytelnicy to prawnicy ;)

 • Marek Stelmasik – 01.05.2018

  Co za bełkot. Trzeba okazac bo tak jest w regulaminie. To trzeba zmienić regulamin

 • Jan Starzomski – 01.05.2018

  W artykule jest mowa o imieniu i nazwisku - część przewoźników wymaga też numeru i rodzaju dokumentu z którym będę podróżował - na jakiej podstawie pobieraja te dane?

 • Dariusz Turecki – 02.05.2018

  Nieprawda, że podanie imienia i nazwiska jest konieczne, aby na jednym bilecie nie jechało wiele osób. Wystarczy numer dokumentu ze zdjęciem - dowodu osobistego, paszportu...

 • Rafał Chrzan – 05.05.2018

  Polscy krzykacze...Dyletanci i złodzieje to jak dotychczas komentowali tutaj... Chcieliby jeździć za darmo, kombinować, a że się nie da to jazda po PKP, po "złym" prawie. Panie Wieczorek - fotokod można wielokrotnie kopiować, zresztą proszę pojeździć za granicą, Czesi i Słowacy będą wymagali od pana wpisania konkretnego nr dokumentu, zaś Niemcy wymagają okazania przy kontroli karty kredytowej, jeśli taką płacono. Źle u nas? To jedź do Anglii czy Hiszpanii, gdzie bez biletu na daną porę nawet na peron nie wejdziesz.

Dyskutuj pod tym artykułem bezpośrednio na !

Dodaj komentarz

Aby móc dodawać komentarze należy się zalogować
Portal TransInfo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy. Mechanizm komentowania służy merytorycznej dyskusji dotyczącej informacji oraz materiałów umieszczanych w Portalu TransInfo.pl. Pragnąc przestrzegać obowiązującego prawa oraz zachować merytoryczny charakter dyskusji informujemy, że komentarze pozamerytoryczne, obraźliwe, utrzymane w tonie lekceważącym osoby trzecie lub zawierające jednoznaczne oskarżenia wobec tych osób będą usuwane. InfoBus zastrzega również sobie prawo redakcji bądź skrótów pojawiających się na portalu opinii.