TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Dialog techniczny na hybrydy na ŁKA już ruszył
InfoRail.pl - Opublikowano: 08.07.2020 13:45:09
Dialog techniczny na hybrydy na ŁKA już ruszył

Trudno odnaleźć się w działaniach Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej dotyczących planów zakupu hybryd. Jak ustaliliśmy dialog techniczny już ruszył i można się do niego zgłaszać w terminie 10 lipca 2020 roku.

Trudno odnaleźć się w działaniach Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej dotyczących planów zakupu hybryd. Jak ustaliliśmy dialog techniczny już ruszył i można się do niego zgłaszać w terminie 10 lipca 2020 roku.

Celem dialogu jest zdefiniowanie najlepszych rozwiązań technicznych i organizacyjnych odnoszących się do przedmiotu planowanego zamówienia (obejmującego dostawę fabrycznie nowych dwunapędowych pasażerskich zespołów trakcyjnych) oraz skonfrontowanie potrzeb Zamawiającego z możliwościami ich realizacji przez funkcjonujące na danym rynku podmioty.

Zamawiający planuje pozyskanie informacji dotyczących w szczególności:

a) konstrukcji układu spalinowego oraz generatorów prądu:

silnik – określenie ilości silników oraz ich optymalnej mocy,

sposób przeniesienia momentu obrotowego z silnika spalinowego na generator prądu,

sposób odprowadzania spalin,

pojemność zbiorników paliwa,

akumulatory rozruchowe – w szczególności możliwość przeniesienia napięcia z innego źródła energii, w tym innego pojazdu. Sposób ładowania akumulatorów i nadzorowania napięcia, w szczególności w sytuacji długotrwałego nie użytkowania silnika spalinowego,

generator prądu – konstrukcja, zabezpieczenia, ograniczenia i obciążalność prądowa,

b) konstrukcji pojazdu:

określenie przewidywanej masy pojazdu trzyczłonowego zasilanego z sieci trakcyjnej oraz z silników spalinowych,

określenie optymalnego sposobu montażu silnika oraz zbiorników paliwa,

określenie optymalnego rozwiązania w zakresie stosunku wysokiej podłogi do niskiej,

c) parametrów użytkowych pojazdu:

ustalenie ilości silników spalinowych napędzających generatory prądu w momencie przełączania na jazdę w trakcji spalinowej,

określenie możliwych konfiguracji napędzania generatorów prądu przez silniki spalinowe – jeden silnik spalinowy jeden generator prądu, jeden silnik spalinowy kilka generatorów prądu,

określenie możliwych konfiguracji realizowania napędu silników elektrycznych z generatorów prądu - jeden generator jeden silnik elektryczny, jeden generator dwa silniki elektryczne,

określenie możliwości jazdy przy wykorzystaniu jednego silnika elektrycznego,

określenie maksymalnych okresów pozostawania silników spalinowych nieaktywnych oraz minimalnych okresów obowiązkowego uruchomienia silników spalinowych,

określenie potrzeby autostartu silnika spalinowego przy niskich temperaturach, w tym instalacji odpowiednich czujników,

określenie możliwości instalacji przekładnika napięciowego do zasilania obwodów nietrakcyjnych podczas hamowania – przy zasilaniu z trakcji spalinowej,

określenie możliwości hamowania odzyskowego w trakcie jazdy przy zasilaniu z trakcji spalinowej,

określenie zużycia paliwa silników spalinowych oraz ustalenie wymagań dotyczących emisji spalin – wykorzystanie rozwiązań ograniczających zanieczyszczenie powietrza, w tym technologię AdBlue,

ustalenie możliwości wjazdu pojazdu spalinowego do tunelu – kwestia odprowadzania spalin i kwestia zbiorników paliwa w kontekście wjazdu na dworzec Łódź Fabryczna oraz przejazdu tunelem średnicowym,

d) kwestii dotyczących utrzymania pojazdu:

określenie koncepcji realizacji usług utrzymania pojazdów w zakresie silników spalinowych oraz generatorów prądu,

koncepcja montażu zbiorników AdBlue oraz częstotliwości ich uzupełniania – jeśli dotyczy,

koncepcja procedury tankowania pojazdów – miejsce tankowania i ograniczenia wynikające z obowiązujących przepisów,

możliwości wykonawców w zakresie zapewnienia dostawy paliwa,

możliwości wykonawców w zakresie zapewnienia pojazdów zastępczych,

e) specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w tym pozyskania informacji dotyczących warunków udziału w postępowaniu, kryteriów oceny ofert itp.,

f) warunków umowy ws. zamówienia,

g) oszacowania wartości przedmiotu Zamówienia.

Termin zakończenia dialogu technicznego przewidywany jest na dzień 31 sierpnia 2020 roku.

Warunkiem udziału w dialogu technicznym jest posiadanie doświadczenia obejmującego należyte wykonanie co najmniej:

a) 1 dostawy co najmniej 2 min. dwuczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych oraz 1 dostawy co najmniej 2 min. dwuczłonowych spalinowych zespołów trakcyjnych, lub

b) 1 dostawy co najmniej 2 min. dwuczłonowych zespołów trakcyjnych zasilanych z elektrycznej sieci trakcyjnej oraz silników spalinowych.


Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
ŁKA
hybryda
dialog techniczny