TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Czy pociągi wrócą do Gołdapi?
InfoRail.pl - Opublikowano: 20.04.2018 17:01:01
Czy pociągi wrócą do Gołdapi? (źródło: Wikipedia/Andrzej Błaszczak, lic. CC BY-SA 4.0)

Czy Ministerstwo Infrastruktury planuje reaktywację i modernizację linii kolejowej prowadzącej do Gołdapi? – z odpowiedzią na takie pytanie zmierzył się wiceminister Andrzej Bittel.

Czy Ministerstwo Infrastruktury planuje reaktywację i modernizację linii kolejowej prowadzącej do Gołdapi? – z odpowiedzią na takie pytanie zmierzył się wiceminister Andrzej Bittel.

Jak poinformował lista projektów ujęta w "Krajowym Programie Kolejowym do 2023 roku" opiera się na katalogu projektów określonym w "Dokumencie Implementacyjnym do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.)". Inwestycje przyporządkowane są do wszystkich dostępnych źródeł finansowych: Funduszu Spójności w ramach instrumentu finansowego "Connecting Europe Facility" i Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia i Regionalnych Programów Operacyjnych. W przypadku Regionalnych Programów Operacyjnych projekty były uzgadniane z Marszałkami Województw – dysponentami tych środków.

Planowane do realizacji projekty inwestycyjne w ramach KPK w całości wyczerpują dostępną alokację – stwierdził Bittel. Zdaniem MI z uwagi na obecny status linii kolejowej nr 41, jej rewitalizacja uzależniona jest od zaangażowania samorządu województwa warmińsko-mazurskiego poprzez alokowanie środków w ramach RPO. Mając na uwadze fakt, że linia kolejowa nr 41 nie została ujęta w planach transportowych Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego obecnie nie ma uzasadnienia dla realizacji prac rewitalizacyjnych.

Obecnie prowadzone są prace planistyczne związane z nową perspektywą finansową po 2020 roku. Ich zakładanym efektem będzie lista projektów inwestycyjnych planowanych do realizacji w kolejnych latach. Po zakończeniu prac wskazane zostaną te projekty, które na podstawie analiz najlepiej wpisują się w sieciowy charakter transportu kolejowego, a tym samym mogą istotnie przyczynić się do zwiększenia liczby pasażerów oraz ładunków. Ostateczna lista projektów będzie również uwarunkowana dostępnością środków finansowych. Wśród propozycji inwestycji rozważane są prace na linii 41 na odcinku Olecko – Gołdap. Zwracam jednak uwagę, że w odpowiedzi na prośbę PKP Polskie Linie Kolejowe SA o wskazanie potencjalnych inwestycji Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego nie zgłosił zadania obejmującego odcinek Olecko – Gołdap linii kolejowej nr 41, co wskazuje na niski priorytet tego zadania w ocenie władz samorządowych. Może to także wskazywać na ryzyko braku zgody UM na alokowanie środków RPO na realizację prac na przedmiotowej linii – podał Bittel.Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
PKP PLK
Gołdap
Ministerstwo Infrastruktury
  • Tadeusz Mandziej – 20.04.2018

    http://krainajacwingow.blox.pl/2016/06/Najpierw-byl-Przystanek-Goldap.html

  • Piotr Olszewski – 22.04.2018

    Z pośród wielu argumentów przemawiających za powrotem kolei do Gołdapi jako bardziej ekologicznego środka transportu,można wymienić np.dowóz kuracjuszy do "mazurskiego sanatorium" , zimą narciarze mieli by wygodę w dojeździe do " Mazurskiego Zakopanego",jakby kursowały pociągi,to zarówno i wojsko korzystało by z tego również jako transport towarowy był by sporym udogodnieniem: odbywał by się dowóz różnych materiałów budowlanych ,skorzystały by z tego firmy działające w gołdapskiej podstrefie SSSE ,a jeżeli kursowanie do samej Gołdapi było by mało opłacalne , to może by pomyśleć ,o budowie kolejowego przejścia granicznego , poprzez odbudowę połączenia do Gusiewa , przez Krasnolesie.

  • Jan Modzalewski – 23.04.2018

    https://m.facebook.com/goldapmazury/photos/a.493350670840073.1073741829.466703606838113/606756016166204/?type=3&ref=bookmarks¬if_t=page_post_reaction

Dyskutuj pod tym artykułem bezpośrednio na !