TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Czy PKP przekaże działkę pod bazę Kolei Małopolskich?
InfoRail.pl - Opublikowano: 29.08.2018 11:14:35
Czy PKP przekaże działkę pod bazę Kolei Małopolskich?

Mamy stanowisko Ministerstwa Infrastruktury ws. działki, na której Koleje Małopolskie chciałyby zbudować swoją bazę. Niestety wynika z niego nie za wiele.

Mamy stanowisko Ministerstwa Infrastruktury ws. działki, na której Koleje Małopolskie chciałyby zbudować swoją bazę. Niestety wynika z niego nie za wiele.

Jak podał wiceminister Andrzej Bittel 22 listopada 2017 r. Koleje Małopolskie zwróciły się do tutejszego resortu o pomoc w uzyskaniu zgody na dzierżawę gruntu od PKP SA, w celu budowy zaplecza dla utrzymania taboru kolejowego województwa małopolskiego.

PKP SA nie przychyliła się do propozycji Kolei Małopolskich dotyczącej możliwość prawa pierwokupu przedmiotowej nieruchomości i zaproponowała 10-cio letni okres dzierżawy. Ponadto PKP SA poinformowała, że w odniesieniu do ww. gruntu zainteresowanie zgłosiła także spółka Przewozy Regionalne co, według wiceministra Bittela, oznacza konieczność przeprowadzenia z zainteresowanymi stronami negocjacji dotyczących dzierżawy nieruchomości.

I dalej Bittel stwierdził, że dobór odpowiedniego wariantu przeniesienia praw do nieruchomości należy do kompetencji Zarządu PKP SA. W przypadku zbywania nieruchomości będących w posiadaniu PKP SA, spółka kieruje się m.in. względami ekonomicznymi. Obowiązek ten wynika z racjonalnego gospodarowania majątkiem przedsiębiorstwa, tj. pozyskiwanie środków własnych na realizację inwestycji przewidzianych m.in. w ramach przyjętego przez PKP SA Programu Inwestycji Dworcowych.

Ponadto spółka realizuje Strategię PKP SA na lata 2016-2020 (z perspektywą do 2023 r.), której jednym z założeń jest racjonalne gospodarowanie gruntami spółki, w taki sposób aby zabezpieczyć jej potrzeby, a także potrzeby spółek zależnych od PKP SA, do pełnienia m.in. misji w kreowaniu innowacyjnych produktów transportowo–logistycznych – podał Bittel. W chwili obecnej PKP SA bada potrzeby związane z zapotrzebowaniem na nieruchomości o charakterze logistyczno–transportowym, jaki posiada przedmiotowa działka, co powoduje że nie można jednoznacznie przesądzić o oddaniu tej nieruchomości w dzierżawę podmiotom trzecim – stwierdził.Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
Koleje Małopolskie
Przewozy Regionalne
PKP SA
Małopolska