TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Cztery oferty na projekt elektryfikacji linii PKM
InfoRail.pl - Opublikowano: 19.11.2018 08:51:42
Cztery oferty na projekt elektryfikacji linii PKM

Cztery firmy z Gdańska, Poznania i Warszawy zainteresowane są przygotowaniem projektu elektryfikacji linii PKM.

Cztery firmy z Gdańska, Poznania i Warszawy zainteresowane są przygotowaniem projektu elektryfikacji linii PKM.

Najtańsza z nadesłanych ofert opiewa na nieco ponad 2,5 mln zł brutto, a najdroższa na około 6 mln zł brutto. PKM na realizację tego zamówienia przeznaczyła niecałe 2,8 mln zł brutto.

Oferty zostały otwarte w piątek (16 listopada). Przetarg dotyczy "Opracowania kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz pełnieniem nadzoru autorskiego dla przedsięwzięcia Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I – rewitalizacja "Kolei Kokoszkowskiej" Faza III – elektryfikacja linii kolejowych nr 248 i 253 wraz z budową przystanku Gdańsk Firoga".

Jak podała spółka obecnie komisja konkursowa oceniać będzie wszystkie nadesłane oferty pod kątem spełnienia wymaganych kryteriów. Stanowią je:

1. Cena - 80 proc.

2. Doświadczenie personelu Wykonawcy - 20 proc.

Następnie firma, która złożyła najkorzystniejszą ofertę zostanie wezwana do dostarczenia dokumentów weryfikujących spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Dopiero po zakończeniu tych wszystkich procedur, które mogą zająć do miesiąca czasu, poznamy ostatecznego wykonawcę projektu elektryfikacji linii PKM.

W przetargu złożone zostały następujące oferty:

Biuro Projektów Komunikacyjnych w Poznaniu – cena brutto 2.565.667,00 zł;

Multiconsult Polska – cena brutto 3.662.940,00 zł;

Transprojekt Gdański – cena brutto 4.059.000,00 zł;

BBF Poznań – cena brutto 6.022.080,00 zł.

Tylko pierwsza z nich mieści się w kosztorysie, który opiewa na kwotę 2.759.300,00 zł brutto.


Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
PKM
elektryfikacja