TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Cztery dolnośląskie szynobusy potrzebują napraw P4
InfoRail.pl - Opublikowano: 11.05.2020 10:45:25
Cztery dolnośląskie szynobusy potrzebują napraw P4

Koleje Dolnośląskie ogłosiły przetarg na świadczenie usługi polegającej na wykonaniu obsługi technicznej poziomu utrzymania P4 wraz z pracami dodatkowymi w pojazdach SA134-025, SA135-004, SA135-008, SA135-009.

Koleje Dolnośląskie ogłosiły przetarg na świadczenie usługi polegającej na wykonaniu obsługi technicznej poziomu utrzymania P4 wraz z pracami dodatkowymi w pojazdach SA134-025, SA135-004, SA135-008, SA135-009.

Prace mają zostać zrealizowane zgodnie z dokumentacją systemu utrzymania, dokumentacją techniczną, dokumentacją techniczno-ruchową, a także odpowiednimi polskimi normami, normami branżowymi obowiązującymi w okresie trwania umowy.

Na ich wykonanie będzie 12 miesięcy.

O zamówienie może ubiegać się wykonawca, który w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał co najmniej jedną usługę, obejmującą swoim zakresem wykonanie obsługi technicznej poziomu utrzymania P4 lub P5 co najmniej jednego autobusu szynowego typu 218Md lub 214Mb.

Oferty można składać do 16 czerwca 2020 roku. Jako jedyne kryterium wyboru wskazano cenę.


Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
Koleje Dolnośląskie
SA134
SA135
P4