TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Cztery 19WE do przeglądów
InfoRail.pl - Opublikowano: 08.11.2019 14:45:33
Cztery 19WE do przeglądów

Warszawska Szybka Kolej Miejska poszukuje wykonawcy obsług 4. poziomu utrzymania na czterech elektrycznych zespołach trakcyjnych typu 19WE zgodnie z DSU.

Warszawska Szybka Kolej Miejska poszukuje wykonawcy obsług 4. poziomu utrzymania na czterech elektrycznych zespołach trakcyjnych typu 19WE zgodnie z DSU.

Na przedmiot zamówienia składa się:

a) wykonanie 4 obsług technicznych poziomu P4 EZT typu 19WE;

b) wykonanie prac dodatkowych, związanych z obsługą techniczną poziomu P4 EZT typu 19WE, wykraczających poza zakres prac przewidzianych w DSU EZT 19WE;

c) wykonanie prac dodatkowych pozaplanowych, związanych z obsługą techniczną poziomu P4 EZT typu 19WE, wykraczających poza zakres prac przewidzianych w DSU EZT 19WE.

W ramach obsług P4 należy wykonać bezwzględnie:

a) konserwację sprzęgów czołowych i międzywagonowych odpowiadającą przeglądom co 10 lat (co drugie P4). Konserwacja musi być wykonana przez producenta sprzęgu lub autoryzowanego przedstawiciela producenta sprzęgu;

b) przegląd konserwacyjny (główny H1) przekładni osiowych odpowiadający przebiegowi 1 500 000 km zgodnie z DSU oraz DTR. Przegląd Konserwacyjny musi być wykonany przez producenta przekładni lub autoryzowany przedstawicieli producenta przekładni;

c) malowanie pojazdów tj. naprawa ewentualnych uszkodzeń na poszyciu pudła związane z przygotowaniem powierzchni pudła do malowania, malowanie powierzchni zewnętrznej obejmujące także dach, w sposób oraz przy użyciu kolorów wg schematu malowania, odtworzenie zewnętrznego oznakowania dostarczonego EZT, zabezpieczenie pomalowanej powierzchni środkiem trwałym anty graffiti. Wymagana gwarancja na wykonane prace minimum 2 lata;

d) remont sprzęgieł wieloklinowych z wykorzystaniem nowych normaliów — wykonany przez producenta sprzęgła lub autoryzowanych przedstawicieli producenta sprzęgła;

e) w czasie obsług powinny być wykonane wszelkie legalizacje urządzeń (poddozorowych, związanych z bezpieczeństwem) oraz zostać zachowane (w razie konieczności odnowione) oznakowanie zespołów poddozorowych (np. zbiorników ciśnieniowych). Koszty legalizacji ponosi Wykonawca;

f) oznakowanie wagonów pojazdu powinno być zgodne z obowiązującymi przepisami oraz wymaganiami ZTM;

g) przed odbiorem końcowym, każdy pojazd należy kompleksowo umyć, zgodnie ze standardami Zamawiającego, tj. wymaganiami mycia oraz dokonać niezbędnych prac wraz z wpisami w odpowiednie dokumenty, aby pojazdy nadawały się do dalszej eksploatacji przez Zamawiającego;

j) w trakcie obsług Wykonawca zobowiązany jest wykonać prace dodatkowe, w zakresie ustalonym z Zamawiającym.

W ramach prac dodatkowych należy wykonać:

a) wymianę kół monoblokowych. Ilość kół do wymiany zostanie określona przez Zamawiającego po przedstawieniu pomiarów przez Wykonawcę;

b) montaż awaryjnego odłącznika drzwi w formie zamka na kwadrat w klapce wewnętrznej otwierania awaryjnego drzwi, który umożliwi szybkie odcięcie uszkodzonych drzwi i pominięcie ich w zielonej pętli oraz stworzenie stosownej dokumentacji technicznej i ocenę znaczenia zmiany;

c) montaż połączenia elektrycznego (gniazdo-wtyczka) pomiędzy sprzęgiem elektrycznym a szafą sterującą, tak aby umożliwiło to szybkie rozłączenie.

d) wymiana osi zestawu kołowego 4 szt.;

e) wymiana osuszacza powietrza sprężarki głównej LTZ015 2 szt.

Obsługa techniczna 4 poziomu trwa nie dłużej niż następujących po sobie 75 dni kalendarzowych.

Wymagane jest doświadczenie. Wykonawca musi wykazać, że dysponuje odpowiednią zdolnością zawodową, tj. posiada doświadczenie w realizacji usług, odpowiadających przedmiotowi zamówienia, tj. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował lub realizuje należycie minimum 5 obsług 4-go poziomu utrzymania elektrycznych zespołów trakcyjnych z napędem falownikowym.

Oferty można składać do 10 grudnia 2019 roku.Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
SKM Warszawa
19WE
P4